Nokož 10 trušus

15.oktobrī pulksten 13:00 konstatēts, ka Ziemeru pagastā nokosti 10 truši, kas atradušies kūts aizgaldā.

Kultūra