Noskaidro Apes novada “Cāli”

Gaujienas tautas namā nedēļas nogalē notika mazo vokālistu konkurss “Apes novada Cālis 2011”. Par skanīgāko “Cāli” Apes novadā atzina Alisi Lūsi (4 gadi) no Gaujienas (skolotāja Dagnija Pakalne).

Kopā ar mazajiem “cālēniem” pasākumā bija Pepija Garzeķe (Sanita Sproģe) un Zaķis (Laima Poševa). Gaujienas tautas nama vadītāja L.Poševa uzsver – lai arī valsts līmenī šo konkursu vairs nerīko, pagastos un novadā tas notiek, jo attaisnojies kā vajadzīgs un lietderīgs.

Šogad konkursā piedalījās 12 mazie dziedātāji līdz 6 gadu vecumam – no katras Apes novada teritorijas pa trim. Pieciem dalībniekiem bija 4 gadi - Emīlijai Ēvelei, Martai Kalniņai, Agatei Bremmerei, Raulam Pakalnam, Alisei Lūsei; 5 gadi – Karīnai Beļimenko, Dārtai Elīzai Bērziņai, Enijai Palejai, Lindai Beļinskai, Emīlijai Dzelzskalējai - Kalējai, Danielai Vītolniecei, bet 6 gadi – Laurai Andersonei. Konkursam mazos dziedātājus sagatavoja  pedagogi Marika Čerņavska, Ina Java, Dagnija Pakalne, Ilva Harkina, Santa Sāre, Guntis Brutāns, Baiba Ozoliņa, Larisa Andersone un Rita Staune. Katrs dalībnieks izpildīja latviešu tautas dziesmu un brīvas izvēles dziesmu, kas ir atbilstoša dalībnieka vecumam un balss spējām. L.Poševa uzsver, ka tautas dziesma kā obligāta bija jādzied pirmo gadu, jo ir bērnam saprotama un vienkārši izdziedama. Iepriekš vienmēr bija gadījumi, kad izvēlējās bērna vecumam neatbilstošas dziesmas, tādēļ ieviesa šādu nosacījumu.

Mazo dziedātāju sniegumu vērtēja žūrija – Sandra Oto (Ape), Sandra Tomiņa (Trapene), Agija Lūse (Gaujiena) un Irēna Auziņa (Vireši). Kamēr žūrija apspriedās Zaķa visdziļākajā alā, priekšnesumus sniedza Gaujienas vidusskolas ansamblis, iepriekšējo gadu konkursa dalībnieces Ance Pakalne un Karīna Harkina, pirmsskolas deju grupa un deju grupa “Sīči 2” (vadītāja Dace Ķelpe).

Pēc tam konkursa dalībnieki sēdās Zaķa vilcienā un brauca uz Zaķa kafejnīcu mieloties ar gardumiem. Par Apes novada skanīgāko “cāli” šogad žūrija atzina A.Lūsi, bet skatītāju simpātijas titulu ieguva vienīgais konkursa dalībnieks no zēniem Rauls Pakalns. Katram mazajam dziedātājam piešķīra kādu nomināciju un pārsteiguma balvas, ko sarūpēja Apes novada dome un fabrika “Laima”. Savukārt žūrijai pasniedza pavasarīgas piemiņas veltes, ko veidojusi floriste Dina Semjonova. Žūrijas pārstāve S.Oto atzīst, ka noteicošais šoreiz bija dalībnieku dabiskums un vienkāršība. “Prieks, ka skanīgi dziedošo bērnu bija vairāk, dalībnieki bija domājuši arī par atbilstošiem tērpiem un kustībām,” viņa saka.

Alises Lūses māmiņa Lelde Ozoliņa atzīst, ka meita “cāļu” konkursā piedalās jau trešo gadu un viņai ļoti patīk dziedāt. “Viņa mums ir muzikāla - mājās Alise dzied no rīta līdz vakaram: gan pati, gan līdzi dziesmām, kas skan. Visus šos gadus konkursam sagatavoties palīdzēja skolotāja Dagnija Pakalne, par ko viņai liels paldies. Domājam, ka no sešu gadu vecuma Alise sāks apmeklēt mūzikas skolu, jo viņai ir talants,” saka L.Ozoliņa. Nākamgad konkurss “Apes novada Cālis” notiks Trapenes pagastā.

Kultūra