Noskaidroti pirmie seši "Dziedošo ģimeņu" finālisti

Svētdienas vakarā ar desmit ģimeņu uzstāšanos tika atklāta LNT projekta "Dziedošās ģimenes" trešā sezona, noskaidrojot, kuras sešas saimes turpinās cīņu par labākās un skanīgākās ģimenes titulu. Briediņu ģimene no Alūksnes novada finālā neiekļuva.

Kuplā Briediņu ģimene no Ziemeru pagasta Alūksnes pusē, kas tiek raksturota kā atraktīvākā no ģimenēm, nolēma visus pārsteigt ar malēniešu tautas dziesmu "Mēnesnīca zvaigznes skaita". "Tas jums arī izdevās, tikai to ātro dziesmas daļu mums gribējās dzirdēt vairāk," vienprātīga bija žūrija, Briediņu ģimenei piešķirot 26 balles.

Summējot žūrijas vērtējumu un skatītāju balsojumu, cīņu finālā turpinās Šminiņu ģimene, Knapšu ģimene, Bērziņu ģimene, Sprukuļu ģimene, Putņu ģimene un Freipiču ģimene.

Kultūra