Notiks Alūksnes un Apes novadu deju kolektīvu skate

Svētdien, 12. martā, pulksten 17.00 Alūksnes Kultūras centra Lielajā zālē notiks Alūksnes un Apes apriņķa tautas deju kolektīvu skate.

Skatē piedalīsies 18 deju kolektīvi – 16 no Alūksnes un 2 no Apes novada, kuri katrs dejos divas dejas no XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku repertuāra. Kolektīvu sniegumu vērtēs kompetenta dejas ekspertu žūrija, analizējot gan mākslinieciskā un horeogrāfiskā izpildījuma kvalitāti, gan vizuālo iespaidu.

B grupā savu sniegumu rādīs Alūksnes Bērnu un jauniešu centra (ABJC) deju kolektīvs „Enku - drenku” (vadītāja Daiga Ozoliņa). C grupā četri kolektīvi - ABJC deju kolektīvs „Enku - drenku” (vadītāja D. Ozoliņa), Liepnas tautas nama jauniešu deju kolektīvs un Liepnas vidusskolas jauniešu deju kolektīvs (vadītāja Ināra Orbidāne), kā arī Pededzes tautas nama jauniešu deju kolektīvs (vadītāja Ludmila Uglovska).

D grupā būs vērojams trīs kolektīvu - Alsviķu kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīva „Jandāls” (vadītāja Ilze Līviņa), Alūksnes Kultūras centra deju kopas „Olysta” (vadītājs Agris Veismanis) un Jaunannas pagasta vidējās paaudzes deju kolektīva „Jaunanna” (vadītāja Aiva Vilciņa) sniegums.

Vislielākais deju kolektīvu skaits savu dejas kvalitāti rādīs E grupā. Te nākamo svētku repertuāru izdejos Malienas tautas nama vidējās paaudzes deju kolektīvs „Maliena” (vadītāja Tekla Cinglere), Alūksnes Kultūras centra deju kopa „Jukums” (vadītājs A. Veismanis), Jaunalūksnes pagasta Kolberģa tautas nama vidējās paaudzes deju kolektīvs „Kolberģis” (vadītājs Armands Augstkalns), Liepnas un Pededzes pagastu apvienotais vidējās paaudzes deju kolektīvs (vadītāja L. Uglovska), Jaunalūksnes pagasta vidējās paaudzes deju kolektīvs “Beja” (vadītāja I. Orbidāne), Apes Tautas nama vidējās paaudzes deju kopa “Metenis” (vadītāja Edīte Dauškane) un Virešu saieta nama vidējās paaudzes deju kolektīvs “Virši” (vadītāja Svetlana Spalviņa).

Savukārt F grupā trīs kolektīvi - Alsviķu kultūras nama senioru deju kolektīvs „Vēlreiz” (vadītāja I. Līviņa), Jaunannas Tautas nama senioru deju kolektīvs “Oga” (vadītāja A. Vilciņa un Veclaicenes tautas nama deju kolektīvs “Korneti” (vadītāji Einārs Strapcāns un Ulvi Toomik).

Jāuzsver, ka skates rezultāti tiek ņemti vērā, aprēķinot un sadalot valsts mērķdotāciju māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām. Uz valsts mērķdotāciju pretendē deju kolektīvi, kas skatē ieguvuši augstākās pakāpes, I, II vai III pakāpes diplomu.

Deju kolektīvu skati aicinām vērot arī visus dejas mīļotājus, ieejas maksa – 2 eiro.

Kultūra