Pacels Dziesmu un Deju svētku karogus

Sagaidot XXV Vispārējos latviešu Dziesmu un XV Deju svētkus, svētdien, 30. jūnijā visā Latvijā, tostarp Alūksnes un Apes novados, mastā uzvīsies īpašais svētku karogs. Šāda tradīcija šogad Dziesmu un Deju svētkos ir pirmo reizi.

Īpašie Dziesmu un Deju svētku karogi ar konkrētajai vietai raksturīgo logo, kas tapuši, amatiermākslas kolektīvu un iedzīvotāju iedziedāto dziesmu notīm ar speciālas programmas palīdzību pārtopot latviešu rakstu zīmēs.

Svētku karogus visā Latvijā pacels pusstundas laikā pēc svētkiem veltītā dievkalpojuma, kas notiks Rīgas Domā. Karoga pacelšana notiks brīdī, kad katrā konkrētajā vietā saule ir zenītā. Apes novadā Apē, Trapenē, Gaujienā un Virešos svētku karogu pacels pulksten 13.10, savukārt Alūksnes novadā karogus pacels šādos laikos - Liepnā un Pededzē pulksten 13.11, Jaunalūksnē, Mālupē, Mārkalnē un Malienā - pulksten 13.12, Jaunannā, Ziemerī, Jaunlaicenē, Veclaicenē un Alūksnē - pulksten 13.13, bet Alsviķos, Zeltiņos un Ilzenē - pulksten 13.14. Karogu pacelšana notiks pagastu un pilsētu centros.

Kultūra