Pārgājieni Veclaicenes dabas ainavā

Sestdien, 8. februārī  notika pasākumu cikla „Četri gadalaiki Veclaicenē” pirmais pārgājiens „Zvēru pēdas sniegā”.

Pārgājienu, sadarbībā ar Vidzemes plānošanas reģionu un biedrību „Veclaicenes Avotiņš”, organizēja Dabas aizsardzības pārvalde (DAP).

Lai gan laika apstākļi sākumā iecerēto slēpojumu pārvērta pārgājienā,  interesentu pulciņš bija pietiekošs.  Ja vien priekšgalā ir zinošs gids, jebkura iziešana dabā, var pārvērsties aizraujošā  ekspedīcijā. Tā bija arī šoreiz, jo pārgājienu vadīja  vides inspektors, mednieks Jānis Pērle. Apmēram 5 kilometrus garajā ceļojumā pa Peļļu pakalniem un ezeriem tika pētītas zvēru pēdas, ko slapjajā sniegā bija atstājuši brieži, caunas, mežacūkas un gan baltais, gan pelēkais zaķis. Izrādās, ka šie garauši nēsā atšķirīgus apavus. Gadījās sķērsot arī bebru valstību, un nenobrīnīties par  viņu celto aizsprostu stiprumu. Arī mežacūkas bija pierādījušas savas, vareno  buldozeru spējas, izrakņājot purviņu, par ko sekoja J. Pērles stāstījums.

Notika arī draudzīga sapikošanās starp Veclaicenes un Valmieras jauniešiem, bet mēģinājumi griezties Ilgāja ezera ledū iesaldētajā vilka ratā beidzās ar vēl lielāku saslapināšanos. Rīdzinieki un citi tālāki viesi šķērsoja arī Latvijas - Igaunijas robežu un simboliski iekāpa kaimiņvalstī. Pārgājiena noslēgumā enerģiju atgūt palīdzēja vietējo saimnieču sarūpētā zupa, un sildīja tēja.

Paldies DAP  pārstāvjiem, par to, ka savam pasākumu ciklam viņi izvēlējas tieši Veclaicenes aizsargājamo ainavu apvidu! Vēl priekšā trīs aizraujoši pārgājieni: pavasarī  (26 - 27.aprīlī, datums var tikt mainīts) „Putni vakarā, naktī un no rīta”, vasarā (1.jūnijā) veloekspedīcija „Spāres un citi bezmugurkaulnieki”, rudenī  (4.oktobrī) „Rudens ainavas Veclaicenes kalnos un lejās” ar ieskatu ģeoloģiskajos procesos dabā. Pirms katra pasākuma sīkāka informācija tiks publicēta mājas lapās: www.daba.gov.lvwww.vidzeme.lv, www.aluksne.lv, www.veclaicene.lv,  kā arī reģionālajos laikrakstos.

Esiet ieinteresēti ceļabiedri šajos pārgājienos! 

 Pavasaris vienmēr ir gaidīts, bet sirdi aizkustinošais smaržu- skaņu- skatu kokteilis izgaist tik ātri! Ja esiet nokavējuši sasveicināšanos ar pavasari, tad brauciet uz Veclaicenes pauguraini: kad citur vizbuļu zilās galviņas jau bālēs, mūsu zilpuķītes būs vēl gana spriganas, lai  pavadītu jūs ceļā pa Veclaicenes dabas takām, lepodamās ar jaunajām lapiņām, ezeros spoguļosies ievas, un varbūt, ka cīrulis uzdāvinās kādu trelli tieši jums.

Kultūra