Paši skaistākie vārdi …

… ir izskanējuši 15. martā kora 65 gadu jubilejā. Koristu vārdā saku lielu paldies visiem, kas bija atnākuši ar laba vēlējumiem, labām domām. Paldies mūsu uzticīgajiem klausītājiem, šoreiz zālē pietrūka krēslu.

Koncerts bija īpašs mums pašiem, jo mums ir vislabākā diriģente, kas mūs saprot katru, īpaša ir ar to, ka paspēja bez koncerta programmas arī sagatavot 20 priekšnesumus vakara otrajai daļai. Īpaša Sandra mums ir ar to, ka var būt atraktīva vakara vadītāja un dažādu lomu izpildītāja.

Paldies arī mūsu kora vienīgajai agrāko laiku diriģentei Verai Sedleniecei, kura 15 gadiem klāt pielika vēl vienu reizi atbraucot uz Api.

Īpaša korī mums Ilva Sāre, kas pati pieteicās mums sagatavot scenāriju šim jubilejas pasākumam. Šie jaukie teksti, ko Ilva bija sagatavojusi, tā prot tikai viņa, paldies Tev pa tavu labo, gaišo sirdi, paldies, ka Tu dedz kopā ar mums.

Mums koristiem īpaša ir Ilze Ērmane, kas šoreiz bija vakara vadītāja un soliste. Viņas patīkamais balss tembrs, miers un mīļums uzrunāja daudzus klausītājus. Ilze arī vakara otrajā daļā mūs izklaidēja, dziedot kopā ar „Papa-blici”.

Īpaši kultūras namā ir Sarmīte un Igors, kas dega par mums, uztraucas kopā ar mums, lai nekas netrūktu, lai viss izdotos, paldies Jums.

Paldies visiem klausītājiem, paldies arī tiem dziesmu mīļotājiem, kas bija atbraukuši no mūsu novada, kuri dzīvoja līdzi mums ar smaidu sejā visu koncertu.

Paldies kora dziedātājiem no Alūksnes, kurus vada atraktīvā Ināra Kravale, kā arī paldies „Vidzemītes” dziedātājiem no Smiltenes, par skanīgām dziesmām un laba vēlējumiem mums.

Paldies mūsu kora kādreizējiem dziedātājiem, kuri bija atnākuši uz mūsu kopējiem svētkiem. Mūsu Apes korītis skanētu daudz labāk, ja Jūs ar savām stiprajām balsīm mums atkal pievienotos. Priecātos, ja savās rindās redzētu Dagniju, Ojāru, Lienīti, Ilutu, Ilonu, Jāni, Dinu, Egīlu, Aivu, Zani un arī citus dziedāt varošos un gribošos. Sandrai būtu kārtīgs materiāls, ko mīcīt mēģinājumos, koris būtu varenāks un skanīgāks.

Paldies mums pašiem koristiem, īpaši Trapenes un Gaujienas dziedātājiem, kas brauc uz mēģinājumiem. Svētkos mēs esam vēl saliedētāki un tas arī pierādījās šajā koncertā un pēc tā. Mēs visi kopā priecājamies līdz 4.30, kad kopā ar Igoru aizslēdzām kultūras namu.

Apes kora vīri koncerta otrajā daļā dziedāja: „Mēs tikāmies martā”, bet tagad visus dziesmu draugus aicināsim uz koncertu 10. maijā, kad pie mūsu kora ciemos brauks vairāki kori no Igaunijas un kopā dziedāsim Raimonda Paula dziesmas.

Alūksnieši, braucot projām, priecājās par mūsu kori, viņiem vienmēr patīkot braukt pie mums, jo Ape ir īpaša. Es arī tā domāju. 

Kultūra