Piedalās dziesmu un deju svētkos

Sestdien Aizkraukles novada stadionā notika Vidzemes deju svētki "Caur sidraba birzi gāju". Starp vairāk nekā 5300 dejotājiem svētkos piedalījās arī gandrīz visi Alūksnes un Apes novadu deju kolektīvi.

Tie ir: Alsviķu kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīvs "Jandāls" un senioru deju kolektīvs "Vēlreiz" (vadītāja Ilze Līviņa), vidējās paaudzes deju kolektīvi "Jaunanna" (vadītāja Aiva Vilciņa), "Kolberģis" (vadītāja Laila Jirgensone), "Maliena" (vadītāja Tekla Cinglere), Alūksnes jauniešu deju kolektīvi "Enku Drenku" (vadītāja Daiga Ozoliņa) un "Pastalnieki" (vadītāja Inga Meirāne), kā arī divi deju kolektīvi no Pededzes pagasta (vadītāja Ludmila Uglovska). Apes novadu svētkos pārstāvēja Apes pilsētas tautas nama vidējās paaudzes deju kolektīvs "Metenis" (vadītāja Edīte Dauškane).

Alūksnes novada pašvaldības Kultūras un sporta nodaļas vadītāja Sanita Eglīte atgādina, ka saviem svētkiem gatavojas arī koru kolektīvi. Tā ir Vidzemes un Latgales Dziesmu diena, kas notiks 2.jūlijā tepat, Alūksnē.

"Mēs cerējām, ka būs ap 30 koriem, bet tagad pieteikušies gandrīz divreiz vairāk kolektīvu - 56 kori, no kuriem 20 ir sieviešu kori, bet 36 - jaukto koru kolektīvi," informē S.Eglīte. Starp viņiem ir arī visi Alūksnes un Apes novadu kolektīvi: Alūksnes pilsētas tautas nama skolotāju koris "Atzele", jauktie kori "Dzelme" un "Sonus", Ziemera un Mārkalnes pagasta sieviešu koris "Elisa", kā arī Apes tautas nama jauktais koris "Ape" un Trapenes sieviešu koris "Trapene".

Kultūra