Piektdien – Baznīcu nakts

Piektdien, 2.jūnijā, jau ceturto reizi notiks Baznīcu nakts, kad ikvienam ir iespēja atklāt Latvijas baznīcas no jauna. Tāda iespēja būs arī Alūksnes un Apes novadu baznīcās - Alūksnes evaņģēliski luteriskajā baznīcā, Apes Svētā Mateja evaņģēliski luteriskajā baznīcā, Zeltiņu evaņģēliski luteriskajā baznīca, Gaujienā "Mācītājmājā", Opekalna baznīcā, Adventistu Alūksnes draudzes dievnamā.

Alūksnes evaņģēliski luteriskajā baznīcā

17.50 Baznīcas zvanu skaņas

18.00 Uzruna, vada māc. Magnuss Bengtsons

18.00 – 21.00Sadraudzība. Tēja, cepumi un mīļas sarunas, vada Māra Kalna

18.30 – 21.45 Iespēja aprunāties ar mācītāju Magnusu Bengtsonu vai atstāt aizlūgumu

18.30 – 19.30 Ekskursija “Iepazīsti savu baznīcu”, vada Ilona Riekstiņa

19.00 Mākslas filmas fragmentu demonstrēšana„Pritči” kopā ar mācītāju Magnusu Bengtsonu

18.30-21.45 Aktivitātes bērniem “ Mana ģimene un Baznīca.” Rokdarbi kopā ar Dainu Ozoliņu

19.30 Viktorīna bērniem un vecākiem,jautājumi un atbildes par baznīcu

20.00 – 20.40 Ekskursija “Iepazīsti savu baznīcu”, vada Ilona Riekstiņa

20.40 – 20.50 Stāstījums „Reformācijai 500”, vada māc. Magnuss Bengtsons

20.50 Aizlūgumi par Latvijas tautu un valsti, vada māc. Magnuss Bengtsons

21.00 Lūgšana “Mūsu Tēvs debesīs”

21.05 Koncerta 1. daļa “Dieva gaismā”. Anitas Brīdakas oriģināldziesmas, izpilda Starpkonfesionāla kristīgo mūziķu apvienība LuxSonus. Anita Brīdaka (komponiste, vokāls, taustiņinstrumenti), Līga Eglīte (taustiņinstrumenti), Elita Voitkeviča (vokāls), Sindija Tuča (vokāls, vijole), Daiga Kaša (komponiste, vokāls, ģitāra), Māra Lagzdiņa (čells), Jānis Raģels (perkusijas), Aldis Strods (basģitāra), Dzintars Čirkšis (komponists, ģitāra)

21.45 Lekcija un izstāde “Liturģisko krāsu nozīme”. Garīdznieka tērpu izstāde,vada māc. Magnuss Bengtsons

22.00 Koncerta 2. daļa “Debesu rasas pieskāriens”.Slavas, pielūgsmes un pateicības dziesmas Dievam. Izpilda Daiga Kaša un Dzintara Čirkša

22.45 Pārdomas sveču gaismā “Klausos uz Dievu”

23.00 Koncerta 3. daļa „Teici To Kungu, mana dvēsele”. Slavas, pielūgsmes un pateicības dziesmas Dievam izpilda mūziķu apvienība LuxSonus

24.00 Vakara noslēguma lūgšana kopā ar mācītāju Magnusu Bengtsonu

Adventistu Alūksnes draudzes dievnamā

18.00 Radošās darbnīcas bērniem “Bērnu draudze”. Iespēja bērniem kopā ar vecākiem radoši izveidot līdzņemamus pārsteiguma darbiņus: darbojoties ar dziju, krāsām, koku, līmi, naglām, u.c. Vada mācītāja Ilva Liepiņa, jauniešu komanda

19.00 Koncerts “Jauniešu dziesmas jauniešiem”. Piedalās Alūksnes Ceļa Meklētāju kluba bērni, Kolberģa Tautas nama duets, Alūksnes vidusskolas jaunieši. Programmā: Madaras Celmas, Līgas Kursišas, Sanda Krūmiņa u.c. dziesmas

19.30 Sarunas/diskusija “Baznīcas vieta mūsu pilsētā šī gada pavasarī”. Vada mācītāja Ilva Liepiņa un jauniešu komanda

20.00 Sadraudzība. Tēja, cepumi un mīļas sarunas

21.00 Lūgšana “Mūsu Tēvs debesīs”. Draudzes ansamblis izpilda Lūcijas Garūtas “Mūsu Tēvs debesīs”, Albert HayMalotte “OurFatherinHeaven”

Opekalna baznīcā

No pulksten 18.00 līdz 24.00 būs atvērta baznīca, iespēja apskatīt baznīcas telpas

21.00 džezīgā noskaņā koncerts ar Inesi Bērziņu un Egilu Leimani.

22.00  Pirmo reizi izgaismos baznīcas ēka un tornis.

Apes Svētā Mateja evaņģēliski luteriskā baznīcā

18.00 – 18.40 Baznīcu nakts pasākuma ieskaņa ar draudzes Svētdienas skolas bērnu, jauniešu,

draudzes ansambļa uzstāšanos. Psalmu lasījumi

18.40-19.00 Brīvais laiks ( pacienāšanās ar tēju un cepumiem)

19.00-19.40 Jauktā kora “Ape” koncerts

20.00-20.30 Eglīšu ģimenes (Alūksne) koncerts “Sirdsdziesmas”

20.30-21.00 Sadraudzības tēja un cepumi

21.00-21.20 Mācītāja V.Sliņķa uzruna. Lūgšana par Latviju

21.20 - 22.00 Slavēšanas dziesmas

22.00 - 24.00 Laiks apcerei, lūgšanai sveču gaismā

“Mācītājmāja” Gaujienā

19.00 O.Vācieša Gaujienas pamatskolas un Svētdienas skolas bērnu koncerts

19.30 Svētbrīdis, vada māc. Vilnis Sliņķis

20.00 koncerta turpināju,s Trapenes sieviešu kora grupa

20.30 - 22.00 sadraudzība, slavēšana

Zeltiņu evaņģēliski luteriskajā baznīcā

18.00 - svētbrīdi Tezē (ekumēniskā) noskaņā

Kultūra