Pošas novada skatēm

Alūksnes pilsētas tautas namā 27.martā pulksten 15.00 notiks Alūksnes un Apes novadu deju kolektīvu skate, bet nedēļu vēlāk – 2.aprīlī – gaidāma ikgadējā koru skate, kas šoreiz notiks Gulbenē.

Alūksnes novada pašvaldības Kultūras un sporta nodaļas vadītāja Sanita Eglīte atklāj, ka skatē noteiks jūnija sākumā paredzēto Vidzemes Deju svētku “Caur sidraba birzi gāju” dalībniekus. Šī iemesla dēļ visus Vidzemes kolektīvus vērtēs viena žūrija. Savu sniegumu rādīs seši jauniešu deju kolektīvi, seši vidējās paaudzes un viens senioru deju kolektīvs. Koru skatē piedalīsies seši Alūksnes un Apes novadu kori. Skatē savu sniegumu rādīs arī bijušo Balvu un Gulbenes rajonu kori. S.Eglīte skaidro, ka visus šos kolektīvus vieno virsdiriģents Roberts Liepiņš. Ikgadadējā skatē virsdiriģentam jāparāda darbs ar visiem saviem kolektīviem un kopkora sniegums, tāpēc kori pulcēsies Gulbenē.

Kultūra