Rakstainas un siltas ir adītās zeķes

Pededzes muzejā janvārī var priecāties par rokdarbnieces Smuidras Vīksnas adītajām zeķēm. Tās izkārtotas izstādē “Siltas, siltas man zeķītes, vecāsmātes adītas”.

“Zeķes adu no dzijas, kas ir palikusi pāri no cimdiem, tāpēc tās ir tik dažādās krāsās. Adu, protams, vispirms bērniem un mazbērniem. Esmu bagāta - man ir 3 bērni un 7 mazbērni, tāpēc izstādei zeķu nav daudz. Kad viņi atbrauc ciemos, tad visiem sadalu. Ziemas mēneši ir piemērots laiks adīšanai. Vasarā tam nav laika, jo jāstrādā dārzā,” stāsta S.Vīksna.

Muzeja vadītāja Inese Volšteine uzsver, ka rokdarbniecei sevišķi skaisti ir cimdi. Tos izstādē varēs redzēt, kad pagastā svinēs Masļeņicu. “Šoreiz iecerēta zeķu izstāde. Interesanti ir tas, ka Smuidra zeķes ada no dzijas atlikumiem, bet tās ir tik skaistas un raibas. Tam ir vajadzīga īpaša pacietība un prasme, jo dzija ir iepriekš jāsadala tā, lai abas zeķes būtu vienādas,” skaidro I.Volšteine.

Pagājušajā gadā muzejs jeb krievu istaba sāka darbu. Tajā jau bijusi balto rokdarbu izstāde, Eiropas Savienības 5 gadu jubilejai un robežsardzei, kā arī pagasta skolai un citiem notikumiem veltītas izstādes. “Šim gadam ir jaunas ieceres, taču pagaidām nevar zināt, kāds būs finansējums to īstenošanai. Tiks arī izstrādāti projekti, lai tādējādi mēģinātu rast finansiālu atbalstu,” norāda muzeja vadītāja.

Kultūra