Rīko Igauņu dienas koncertu

Gaujienas pagasta tautas namā 20.martā notiks koncerts, kurā piedalīsies kori, vokālie ansambļi, līnijdeju grupas, tautisko deju, modes un senioru deju kolektīvi no Igaunijas, kā arī pašmāju pašdarbnieki.

Tautas nama vadītāja Laima Poševa informē, ka jau vairākus gadus gaujieniešus saista sadarbība ar Harglas un Miso amatierkolektīviem. Pēdējo divu gadu laikā ir iegūti jauni draugi Lahedā un Vastselīnā, bet šogad tiem piebiedrojušies arī Menistes kolektīvi. Pēc koncerta būs balle latvisku un igaunisku deju ritmos.

Kultūra