Rīko pasākumus bērniem

Par godu Starptautiskajai Bērnu aizsardzības dienai, ko atzīmē 1.jūnijā, arī Alūksnes un Apes novados notiek daudzveidīgi pasākumi bērniem.

Jaunalūksnes pagasta Kolberģī 1.jūnijā pulksten 10.00 tautas namā būs Bērnu rīts kopā ar jauno iluzionistu Robertu Verneru Kalēju un studijas “RIJA” animācijas filmu demonstrēšana. Liepnas tautas namā 1.jūnijā pulksten 12.00 būs pasākums bērniem “Es uzzīmēju, izdziedāju, izspēlēju pasauli!”, bet Malienas tautas namā šajā dienā arī pulksten 12.00 būs tikšanās un brīvā laika pavadīšana kopā ar Alūksnes Bērnu un jauniešu centra jauniešiem. Savukārt Mārkalnes pamatskolas teritorijā 1.jūnijā pulksten 12.00 būs sporta un kultūras diena “Nāc pulkā!” ar sporta spēlēm, jautrām stafetēm, ritma deju grupas uzstāšanos un dziedāšanu, kam noslēgumā sekos diskotēka. Veclaicenes tautas namā sadarbībā ar bibliotēku 1.jūnijā pulksten 12.00 būs bērnu pasākums “Es zīmēju un veidoju sauli”, bet Gaujienas pagasta pirmsskolas izglītības iestādē “Taurenītis” 1.jūnijā pulksten 10.00 būs sporta diena bērniem kopā ar vecākiem.
Savukārt Jaunlaicenē pasākums bērniem notiks 4.jūnijā pulksten 13.00 estrādes teritorijā. Tur gaidāmas atraktīvas izklaides skolas un pirmsskolas vecuma bērniem “Esmu laimīgs bērnībā”, bet pulksten 16.00 būs Apes tautas nama bērnu mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu koncerts. Bet Alūksnē Bērnu svētki jau notika 29.maijā Pilssalā.

Kultūra