Rīt Ziemera pagasta svētki

Vasarai aizejot, 31. augustā Māriņkalnā, tiks svinēti Ziemera pagasta svētki, kuru ietvaros tiks izveidotas vairākas gatves.

Pulksten 14 SVĒTKU GATVĒ pie pagasta pārvaldes ēkas svētku atklāšana un muzikāls sveiciens. No pulksten 15 līdz 18 BĒRNĪBAS GATVĒ darbosies bezmaksas pie - pūšamās atrakcijas, sejiņu apglez - nošanas darbnīca, būs fotostūrītis un notiks aizraujoši radošas darbošanās visiem. Tāpat bērni varēs izmantot bērnu laukumu, kurā nesen pagasta pārvalde ir radusi iespēju un uz - stādījusi jaunus elementus, ko jau izmēģinājuši mazie māriņkalnieši. TRADĪCIJU GATVĒ rokdarbu pulciņa „Zelta pavediens” darbu izstāde – pārdošana, Jaunlaicenes muzeja radošās darbnīcas, kopīgas šalles adīšana, latviešu tautas vasa - ras un rudens tradīciju izzināšana kopā ar Jaunlaicenes folkloras kopu „Putnis”. Savukārt KĀRUMU GATVĒ notiks dažādu gardumu tirdzniecība. Pulksten 16.00 „Ai-kā-garšo” – desu ēšanas un alus dzeršanas sacensības, bet SPORTA GATVĒ plānotas jautri atraktīvas izklaides lieliem un maziem, t.sk. 15.10 biedrības „Remis” suņu dresūras paraugdemonstrējumi, 16.30 ielu vingrošanas paraugdemonstrējumi. Kā svētku kulminācija būs LAU - RA REINIKA un „MC Orķestra” koncerts „ES SKRIENU”. „MC Or - ķestrī” apvienojušies tādi jau zināmi mūziķi kā Rūta Dūduma (vokāls), Marta Kukarane (vokāls), Roberts Rasa (bass), Julians (taustiņi), Uldis Beitiņš (ģitāra), Anrijs Grinbergs (bungas). Koncerts sāksies pulksten 19.00 Māriņkalna tautas namā, uz to biļetes ir iespējams iegādāties jau šobrīd (kontakttālrunis 26413370). Noslēgumā pulksten 22.00 būs balle kopā ar grupu „Rolise”. Ziemera pagasta svētkos tiek aici - nāti un būs gaidīti gan visi pagasta un novada iedzīvotāji, gan viesi!

Kultūra