Saņem 12 projektus

Beidzies projektu iesniegšanas termiņš Alūksnes un Apes novada fonda sadarbībā ar Nīderlandes organizāciju “KNHM” izsludinātajam projektu konkursam “Sabiedrība ar dvēseli”.

Alūksnes un Apes novada fonda valdes priekšsēdētāja Dzintra Zvejniece informē, ka līdz iesniegšanas termiņa beigām saņemti 12 projekti, taču, iespējams, kāds projekts vēl var tikt saņemts pa pastu. Šobrīd saņemtie projekti iesniegti no Alūksnes (8), Strautiņiem (2), Gaujienas un Virešiem. Visu projektu kopējās izmaksas ir 12 399,68 lati, bet no projektu konkursa organizatoriem pieprasītais finansējums – 3027,50 lati. Nākamajā nedēļā Nīderlandes organizācijas pārstāvji plāno viesoties pie visiem projektu iesniedzējiem. Pēc šīm vizītēm kļūs zināmi arī finansējuma saņēmēji.

Kultūra