Sestdien - Misso Tautas svētki

Sestdien, 10.jūlijā, Igaunijā norisināsies jau 81. Misso Tautas svētki. Kā ik gadus, arī šoreiz svētkos piedalīsies vieskolektīvi no Latvijas – folkloras grupas un kolektīvi no Apes, Veclaicenes, Liepnas, Kolberģa un Alsviķiem.

Misso Tautas nama vadītāja Edda-Karin Luht informē, ka Misso iedzīvotāji ilgus gadus labprāt piedalās amatieru kultūras aktivitātēs un pasākumos. Tur darbojas sieviešu un vīriešu kori, pūtēju orķestris, tautas ansamblis, tautas deju kolektīvi.  Tautas svētki norisinās jau 80 gadus – tā ir diena, kad Misso dzied dziesmas, dejo tautas dejas un spēlē mūzikas instrumentus.

Pasākums tiek organizēts un Latvijas vieskolektīvu dalība notiek projekta “Supporting the song and dance festival tradition in the Estonian-Latvian border regions" ietvaros.  Projektu līdzfinansē Igaunijas – Latvijas programma, vadošais partneris ir NVO Eiroreģions “Pleskava – Livonija” Igaunijas sekcija.

Kultūra