Sestdien notiks vokālo ansambļu skate

Sestdien, 26. februārī D.Ozoliņa Apes vidusskolā notiks Alūksnes un Apes novadu vokālo ansambļu skate. Skatē piedalīsies 19 Alūksnes un Apes novadu vokālie ansambļi.

Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Evita Aploka informē, ka skates pirmajā daļā, kas sāksies 14.00, savu muzikālo skanējumu demonstrēs Jaunannas vokālais ansamblis „Mūza”, Gaujienas senioru vokālais ansamblis, Apes senioru vokālais ansamblis, Veclaicenes senioru vokālais ansamblis, Virešu senioru vokālais ansamblis, Veclaicenes vīru vokālais ansamblis, Annas jauktais ansamblis un Pededzes jauktais ansamblis.

Savukārt 16.45 sāksies skates otrā daļa, kurā dziedās sieviešu ansambļi no Apes, Jaunlaicenes, Ilzenes, Ziemera, Alsviķiem, Virešiem, Trapenes, Mārkalnes, Veclaicenes, Gaujienas un Liepnas.

Vokālo ansambļu sniegumu vērtēs eksperti: Alūksnes un Apes novadu koru virsdiriģents Roberts Liepiņš, Alūksnes un Apes novadu skolu koru virsdiriģents Jānis Baltiņš un Kultūrizglītības un nemateriālā mantojuma centra koru un vokālo ansambļu eksperts Lauris Goss.

Kultūra