Skatāma Rudītes Liepiņas darbu izstāde

Ilzenes pagasta sporta, interešu izglītības un mūžizglītības centrā “Dailes” skatāma mākslinieces Rudītes Liepiņas darbu izstāde.

Centra vadītāja Ina Rubene atklāj, ka savas radošās darbības sākumā māksliniece vairāk aizrāvusies ar grafiku, bet tagad pievērsusies tušas zīmējumiem, zīda apgleznošanai un aplikācijai. Lai gan šobrīd R.Liepiņa strādā Balvu mākslas skolā, mācot bērniem kompozīciju un zīmēšanu, savas darba gaitas viņa uzsākusi kā māksliniece – noformētāja Alūksnes rajona kultūras namā. Gadu gaitā viņa izmēģinājusi roku kā scenogrāfe un kostīmu māksliniece, sadarbojoties ar Gulbenes un Balvu Tautas teātriem. Tāpat R.Liepiņa daudz darinājusi karogus, kas radīti gan kolektīviem, gan iestādēm, gan privātpersonām. Šobrīd viņas kontā ir 12 karogi, no kuriem pirmais tapis Stāmerienas pamatskolai.

Kultūra