Sprīdīša ideja aktuāla arī šodien

Virešu saieta nama amatiermākslas kolektīvi 30.janvārī  Trapenē, Apē un Jaunlaicenē rādīs pēc Annas Brigaderes pasakas “Sprīdītis” motīviem veidotu koncertuzvedumu “Es esmu mājās”. Uzvedums pērn veidots valsts svētku pasākumam Virešos un pēc skatītāju lūguma tiks rādīts atkārtoti.

Virešu saieta nama vadītāja, koncerta režisore un idejas autore Santa Sāre-Gerža stāsta, ka, domājot par valsts svētku koncertu, gribējies ierastās patriotiskās dzejas vietā dāvāt skatītājiem pavisam citādāku koncertu, kas mudinātu domāt un kaut ko saprast. “Pasaka par Sprīdīti ir ļoti atbilstoša, lai to pārveidotu un pielāgotu mūsdienu situācijai. Protams, stāsta pamatdoma nav zudusi. Sprīdītis mūsu gadījumā ir 20 gadus vecs puisis, kurš meklē īsto dzīves ceļu un, apskatījis pasauli, atgriežas mājās, kaut ko dzīvē saprazdams. Ceram, ka arī cilvēki kaut ko sapratīs,” stāsta S.Sāre-Gerža. Pasakas varoņi pielāgoti mūsdienu realitātei, piemēram, Milzis ir mūsu valsts vara, valdība, kurai tālas mūsu zemes cilvēku problēmas, Tētiņš -  mūsu zemes pensionārs, kas klauvē pie ministru sirdsapziņas, Princese -  bagātnieka meitiņa, kurai viss dzīvē nāk viegli, Sīkstulis - Finanšu ministrijas pārstāvis – vai viņam rūp, lai tauta augtu skaitā, veselībā, izturībā?

Uzvedumā piedalās Virešu saieta nama amatiermākslas kolektīvi: senioru ansamblis “Melodija”, vidējās paaudzes tautisko deju kolektīvs “Virši”, līnijdeju grupa “Sweet berry”, bērnu radošā grupa un soliste Baiba Bērziņa. Uzdevumā piedalās Sprīdītis - Ralfs Kazaks, Lienīte - Santa Sāre-Gerža, Vecmāmiņa - Janīna Zāga, Milzis, velns - Armands Būda, Tētiņš, karalis - Jānis Būda, Princese - Jeļena Paleja, Sīkstulis - Aldis Kalacis, Vēja māte - Jogita Kazaka, Meža māte - Aira Mūrniece, Zemes balss - Ausma Agare.
Trapenes kultūras namā uzveduma sākums - pulksten 12.00, Apes tautas namā – 15.00, Jaunlaicenes tautas namā – 18.30.

Kultūra