Sveic māmiņas

Strautiņu pamatskolā par godu Mātes dienai ir tradīcija organizēt koncertu – šogad tas priecēja skolēnu māmiņas un vecmāmiņas piektdienas pēcpusdienā.

Bērni māmiņas sveica ar raitu tautisko deju soli, skanīgu ansambļa dziedājumu, mūzikas skolā apgūto instrumentu spēlēm, literāru uzvedumu un laba vēlējumiem, kā tapšanā viņiem palīdzēja skolotājas Ilze Kangsepa, Santa Masinga, Lidija Rundzāne, Sandra Reķe, bet pasākuma programmu veidoja skolotāja Tija Āboliņa. Pasākumā skolēni prezentēja arī savu veikumu skolotāju Intas Kozilānes un Guntas Epneres vadībā, kad gatavojās novada konkursam “Matemātika – zinātņu karaliene”.

Māmiņas varēja vērot arī rokdarbu izstādi. Tajā bija skatāmi 5.līdz 9.klašu meiteņu mājturības stundās tapušie darbi dažādās tehnikās kopā ar skolotāju Sandru Buliņu, kā arī pašu māmiņu un vecmāmiņu atnestie darinājumi. S.Buliņa priecājas, ka atsaucība no vecākiem bija liela. Ir arī vairākas mammas, kas savulaik rokdarbu prasmi apguvušas S.Buliņas vadībā – toreiz viņu darbi bija skatāmi skolēnu izstādē, bet nu – jau vecāku darbu izstādē. Starp darinājumiem bija arī dekoratīvi spilveni, ko skolnieces veidoja, lai piedalītos atklātajā valsts mājturības olimpiādē.

Šajā dienā vecākiem bija iespēja izspēlēt arī vides izziņas spēli par Baltijas jūru, ko veidojušas 9.klases meitenes bioloģijas un ķīmijas skolotājas Līgas Šteineres vadībā. Spēle tapa, lai piedalītos Valsts izglītības un eksaminācijas centra rīkotajā vides izziņu spēļu konkursā, kā tēma šogad bija veltīta Baltijas jūrai. Labāko spēļu autori no visas Latvijas pavasarī tika aicināti arī uz Rīgu – tostarp Strautiņu skolēni. Lai arī godalgotas vietas šogad nebija, pirms dažiem gadiem Strautiņi ieguva 3.vietu – atminoties šos panākumus, šogad Strautiņu komandu uzaicināja piedalīties akcijā “Bērni bērniem”, dodoties ar prāmi uz Stokholmu un izspēlējot prāmja pasažieriem savu spēli. “Lai rastu alternatīvu iespēju izpausties ar savām zināšanām bērniem, kuri nav olimpiāžu dalībnieki, lieliski noder vides spēles,” saka L.Šteinere.

Vairāk foto šeit .

Kultūra