Svin 55.gadskārtu

Šis gads Alsviķu pagasta bibliotēkai ir svētku gads – tiek pārkāpts 55 gadu jubilejas slieksnis. Par godu šim notikumam Alsviķu kultūras nama lielā zālē uz vienu vakaru pārvērtās par improvizētu bibliotēku, kurā viesos tika aicināti gan bibliotēkas pastāvīgie lasītāji, gan tās bijušie darbinieki, kolēģi no citām bibliotēkām un ilggadējie sadarbības partneri.

Pasākuma viesi nepiespiestā gaisotnē kavējās atmiņās par iepriekšējos gados paveikto. Tika pieminēti tie cilvēki, ar kuru darbu bibliotēkas vērtība tikai pieaugusi.

Alsviķu bibliotēkas vadītāja Sarmīte Meļķe informē, ka šobrīd bibliotēkā reģistrējušies vairāk nekā 200 lasītāji, taču ik gadu šis skaitlis kļūst arvien lielāks. “Tā ir lielākā atzinība par ieguldīto darbu,” viņa saka. Katram no viņiem ir savi iemesli, kāpēc nākt uz bibliotēku. Vienam tās ir grāmatas, citam - jaunāko žurnālu lasīšana, vēl kādam – bezmaksas interneta pieslēgums, kas ļauj paplašināt zināšanas ar virtuālās vides starpniecību, samaksāt rēķinus internetbankā vai sazināties ar citviet dzīvojošiem ģimenes locekļiem, draugiem un paziņām.

Iegūst no sadarbības ar kaimiņiem
Tiesa, līdz tagadējam līmenim mērots tāls ceļš. Par nozīmīgāko pagrieziena punktu bibliotēkas attīstībā tiek minēts 2001.gads. Sadarbojoties ar ēkas kaimiņiem jeb Alsviķu kultūras namu un tās vadītāju Marinu Ramani, piesaistīti līdzekļi no Nīderlandes Karalienes Julianas fonda. Šī projekta laikā paplašinātas bibliotēkas telpas, kā arī iegādāti pirmie divi datori, kopētājs, printeris, skeners un faksa aparāts. “Toreiz tas bija liels lēciens uz priekšu,” atceras S.Meļķe.

Dažus gadus vēlāk sācies publisko bibliotēku attīstības projekts “Trešais tēva dēls”, kura gaitā bibliotēka tikusi pie vairākiem jauniem datoriem. Ar M.Ramanes un toreizējās Alsviķu pagasta vadītājas Sandras Zeltiņas gādību bibliotēkas vajadzībām izremontēta vēl viena telpa. Tajā izvietoti visi datori, bet brīvā niša līdzšinējās bibliotēkas telpās pārveidota par lasītavu, iekārtojot atsevišķu stūrīti gan pirmsskolas vecuma bērniem, gan skolēniem.

Pēdējais ieguvums sadarbībai ar Alsviķu kultūras namu saņemts pagājušajā gadā, kad atbalstīts M.Ramanes veidotais projekts. Lai gan tas vairāk vērsts uz kultūras nama sakārtošanu, savs labums ticis arī bibliotēkai, kurai nomainīti logi, durvis un grīdas segums.

Lasītāju materiālus apkopo grāmatās
Līdzīgā veidā bibliotēkai attīstīties palīdzējuši daudzi citi. Svētku pasākumā pasniegtas vairāk nekā 50 pateicības. Daļa no tām nokļuvusi pie tiem cilvēkiem, kas aktīvi līdzdarbojušies novadpētniecības materiālu vākšanā. Tas noticis saistībā ar iepriekšējos gados rīkotajiem novadpētniecības konkursiem. “Jau no sākuma nolēmu, ka ne jau es viena būšu tā, kas noteiks, kādus materiālus vākt un kam pagasta vēsturē pievērst uzmanību, tāpēc talkā aicināju pagasta iedzīvotājus,” skaidro S.Meļķe.

Šim uzaicinājumam atsaukušies 9 skolēni, kas gadu gaitā iesnieguši 12 darbus, kā arī 8 pieaugušie, kuru pūles vainagojušās ar 13 uzrakstītiem darbiem. Uz jubilejas pasākumu visi materiāli apkopoti piecās biezās grāmatās, sagrupējot darbus pa nozarēm. “Tās tagad būs mūsu bibliotēkas lielākais lepnums,” pauž S.Meļķe, neslēpjot prieku par padarīto.

Kultūra