Tā kāzas svin Pededzē

Pagājušās nedēļas nogalē Pededzē norisinājās kāzu izspēlēšana senajās pededziešu tradīcijās. Tā bija iespēja sanākušajiem apskatīties Pededzei raksturīgākās vēsturiskās kāzu tradīcijas un varbūt smelties kādu ideju arī savu kāzu svinēšanai.

Kāzu tradīcijas apkopotas un izspēlētas projektā “Pededzes vēsturisko kāzu tradīcijas pagātnē un mūsdienās”, kuru veidojusi biedrība “Pededzes nākotnei”. Ar finansējumu 1151,55 eiro šo projektu atbalstīja Valmieras novada fonds ar Kultūras ministrijas finansējumu, kurš Latvijā tika piešķirts 15 pilsoniskās līdzdalības un mazākumtautību iniciatīvu projektiem Vidzemē.

Pededzes pagasta pārvaldes vadītāja Daiga Vītola uzsver, ka šī projekta mērķis bija veicināt starpkultūru dialogu starp latviešiem un mazākumtautību pārstāvjiem, iepazīstinot iedzīvotājus ar sev raksturīgām un savdabīgām tradīcijām. Vēstures liecības apkopoja Pededzes muzeja vadītāja Inese Volšteine un Pededzes tautas nama vadītāja Tatjana Steklova.

“Kāzu izpēlēšana bija noslēguma punkts šim ietilpīgajam izpētes darbam, kurš iesākās jau pagājušā gada rudenī. Mēs visi esam Tatjanas idejas realizētāji. Tatjana pati precējās Pedzedzes seno kāzu tradīcijās,” teic I.Volšteine.

Foto: Līgava vilka baltas vai rakstītas zeķes. Krusttēvam bija jāieliek nauda līgavas labajā zeķē, krustmātei – kreisajā. Zeķes uzvilka kopā ar naudu tā, lai nauda atrastos zem pēdas. Pēc tam āva kājas. Naudu zeķē tieši tāpat lika arī līgavainim. Šī neparastā rituāla nozīme ir pārticības vēlējums jaunajai ģimenei. Foto: Diāna Lozko


Foto: 5242 vai 5232

Foto: Kāzās notikusi arī apdziedāšana. To parādīt bija atbraukusi folkloras kopa no Lauriem (Krievija). Pededzi šī kopa apmeklē palaikam un piedalās dažādos pasākumos. Foto: Diāna Lozko


Foto:5096
Foto: Līgavas ģērbšanu pavadīja skumjas dziesmas, jo mājinieki nevēlējās atvadīties no savas meitas. Arī līgava nereti raudāja, jo viņai jāaiziet no savas mājas svešumā. Foto: Diāna Lozko

Kultūra