Tautas namam – jauna tehnika

Alūksnes pilsētas tautas nams šopavasar ticis pie jaunas tehnikas. Tā ne tikai atvieglos darba organizēšanu ikdienā, bet arī piedāvās jaunas iespējas pasākumu rīkošanā.

Alūksnes pilsētas tautas nama vadītāja Sanita Bērziņa atklāj, ka šī tehnika iegādāta, piesaistot līdzekļus ar biedrības “Alūksnes Lauku partnerība” organizētā projektu konkursa palīdzību. Atbalstītā projekta tapšanā lielāko darbu ieguldījuši trīs tautas nama amatiermākslas kolektīvi: skolotāju koris “Atzele”, vidējās paaudzes deju kopa “Jukums”, kā arī Ulda Sedlenieka Alūksnes Tautas teātris “Slieksnis”. Šie kolektīvi būs tie, kas visvairāk iegūs no projekta īstenošanas. Kopīgi paveiktā darba augļus varēs baudīt arī pārējie amatiermākslas kolektīvi, kā arī tautas nama viesi.

S.Bērziņa informē, ka projekta kopējās izmaksas ir 7684,81 lats. No šiem līdzekļiem iegādāts digitālais kopētājs un projektors, kas jau tiek likti lietā uz pilnu slodzi. “Tautas namā darbojas četri kori, no kuriem katrā ir vidēji 40 dalībnieki. Šobrīd vairs netiek izmantotas dziesmu grāmatas, bet nošu materiāli tiek iegādāti internetā. Mūsu uzdevums ir rūpēties par to, lai katrs kora dalībnieks tos saņemtu uz rokas,” viņa skaidro nepieciešamību pēc jaudīga kopētāja.

Mūsdienu prasībām atbilstošs ir arī jaunais projektors, kas turpmāk atvieglos rūpes par pasākuma noformējumu. Tā piedāvātās iespējas tautas nama viesi varēja novērtēt skolotāju kora “Atzele” 25 gadu jubilejā, kad skatuves noformējums mainījās atbilstoši nepieciešamajai noskaņai.

Jaunas iespējas piedāvās arī Alūksnes Tautas teātrim “Slieksnis” paredzētā apjomīgā gaismas sistēma. Lai gan šī tehnika pagaidām vēl tiek apgūta, tās lielākais ieguvums ir kvalitatīvie prožektori ar 18 dažādiem gobo – metāla paliktņiem, ar kuriem uz skatuves var projicēt dažādus attēlus, kā, piemēram, pilsētas kontūras vai zvaigžņotas debess imitāciju. Šos prožektorus varēs izmantot, rīkojot pasākumus arī tautas nama lielajā zālē.

Tiesa, pēdējais un neparastākais projekta ieguvums ir deju kopai “Jukums” domātie tērpi. Tie būs 20.gadsimta sākuma lauku ierēdņu – sargu, pasta kalpotāju, ceļu inženieru, policistu, skolotāju, ārstu un citu profesiju pārstāvju – tērpi, kas top pēc Alūksnes, Madonas un Rīgas Kuģniecības muzeja krājumu materiāliem. S.Bērziņa atklāj, ka pēc tērpu izgatavošanas tiks veidota un iestudēta tērpu skate un deju uzvedums par dzīvi Alūksnē 20.gadsimta sākumā. To plānots rādīt ne tikai Alūksnes novadā, bet arī citviet Latvijā un pat Eiropā. “Šobrīd uzsākts darbs pie tērpu izgatavošanas, ko plānots pabeigt līdz augustam,” norāda tautas nama direktore.

Kultūra