Tiekas radošajās darbnīcās

Alūksnes rajona bērnu un jauniešu ar īpašām vajadzībām organizācija "Saulstariņi" pašlaik īsteno projektu par radošajām darbnīcām, apgūstot jaunas prasmes un zināšanas dažādos amatniecības veidos.

 

Nodarbības notiek no maija līdz septembrim. Tajās iesaistās "Saulstariņu" dalībnieki un pensijas vecuma cilvēki, lai veicinātu viņu integrāciju sabiedrībā. Dienas centra "Saules stars" telpās viņi pulcējas trešdienu rīta pusēs. Maijā jau apgūta klūdziņu darināšanas un pīšanas prasme Modra Strauta vadībā, radošu darbu veidošana, izmantojot smiltis Alda Vernera vadībā.

Jūnijā būs tamborēšanas un mozaīku veidošanas nodarbības (vadītāja Tija Vīksna), floristikas nodarbības (Tatjana Egle), bet laikā līdz septembrim vēl apgūs apsveikumu gatavošanu netradicionālās tehnikās (Anita Vēliņa), keramikas priekšmetu veidošanu (Lilija Kukle), neparasto sadzīves priekšmetu veidošanu (Harijs Stradiņš), kā arī izglītosies tematiskos semināros.

"Alūksnes Ziņas" apmeklēja nodarbību, kad notika darbošanās ar smiltīm - paši iežus drupināja, sijāja, lai pēc tam izbērtu uz pamatnes un ar pirkstiem vai zīmuli veidotu dažādus mākslas darbus, izjūtot, cik smiltis un ieži var būt dažādi.

M.Podkalne aicina nodarbībām, kas ir par brīvu, jo piesaistīts Latvijas un Šveices sadarbības programmas grantu shēmas "NVO fonds" finansējums, atsaukties arī citus interesentus pa tālruni 26365264. Līdz šim iesaistījušies jau vairāk nekā 20 dalībnieki.

Kultūra