Trapeniešu vaļasprieki - izstādē

Trapenes pagasta kultūras nama telpās aprīlī skatāma krāšņa izstāde ar dažādiem rokdarbiem, ko trapenietes radījušas, īsinot garos ziemas vakarus.

Trapenes pagasta kultūras nama vadītāja Svetlana Spalviņa stāsta, ka šādu izstāžu rīkošana pavasarī Trapenē ir tradīcija, parādot, cik dažādi ir trapeniešu vaļasprieki, bet katru gadu aplūkojamie darbi esot atšķirīgi.

“Šogad izstādē apskatāmi gan Trapenes sieviešu, skolnieču, pirmsskolas izglītības grupas un sociālā aprūpes centra “Trapene” iemītnieču darbi. Kungus izstādē pārstāv vienīgi Āris Lipstoks ar saviem darinājumiem no koka. Liela daļa trapeniešu ir “saslimušas” ar tapošanu, tādēļ aplūkojami vairāki rokdarbi šajā tehnikā – šalles, cepures, cimdi. Šogad ir nedaudz mainījies autoru loks. Prieks, ka savus darbus – origami tehnikā veidotus putnus un zaķus, kā arī lakatus - izstādei atvēlēja Irēna Dzirkale. Lakati austi, neizmantojot stelles, bet uz rāmja. I.Dzirkale izstādei atvēlējusi arī cimdus, kas nevis adīti, bet tapoti,” stāsta S.Spalviņa. Viņa uzsver, ka jaunums izstādē ir arī dekupāžas tehnikā apgleznoti priekšmeti: tos sarūpēja Liene Tomiņa – Bambule. “Prieks par Ingas Libertes darbiem, kas arī izstādē skatāmi pirmo reizi. Protams, neatsverami ir Santas Briedes rokdarbi – viņa izstādi kuplina vairākus gadus ar saviem fantastiskajiem darbiem. Šogad skatāmi viņas darinātie tērpi – kleitas, tunika, šalles, savdabīgs spilvens, kas tapis kā dāvana Valentīna dienā, un citi. Viņas rokdarbi vienmēr ir interesanti un labi nostrādāti,” atzīst S.Spalviņa.
Sarmīte Kupriša atnesusi vairākus rakstainu cimdu pārus. Daudzveidīgus darbus sarūpējuši sociālā aprūpes centra “Trapene” iemītnieki – glezniņas, papīra ziedus, ežus, kuriem adatu vietā izmantoti čiekuri. Trapenes pamatskolas skolēni izrāda darbus, kas tapuši mājturības stundās, bet pirmsskolas izglītības grupas audzēkņi – to, ko veidojuši savās nodarbībās. Izstādē skatāmas krāšņas apsveikuma kartītes, kas izšūtas ar diegiem, šūtas rotaļlietas, grafikas zīmējumi un daudzi citi darbi. Izstādi iekārtoja trapenietes Edīte Kārkliņa un Santa Tomiņa.

Kultūra