Veidos animāciju par senčiem 2

Rīt, 13.oktobrī, pulksten 11.00 Viktora Ķirpa Ates muzejā darbu uzsāks radošā studija „Ottiņa”, kurā katrs varēs apgūt dažādas jaunas iemaņas un piedalīties animācijas veidošanā.

Muzeja vadītājas pienākumu izpildītāja Ina Rubene informē, ka tiks veidotas animācijas filmas, kuras atspoguļo Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzeja un latviešu senču vēsturi. “Jau strādājot Ilzenes centrā “Dailes”, mēs braucām uz Ates muzeju ar Ilzenes bērniem, lai veidotu animāciju par mūsu senču dzīvesveidu. Šobrīd šī animācijas veidošana ir pārcelta uz Ates muzeju, un ar Alūksnes un Apes novada fonda palīdzību esam iegādājušies speciālus gaismas galdus,” teic I.Rubene. Animācija tiks ierunāta malēniešu valodā, tāpēc tiks pieaicināti malēniešu valodas speciālisti. “Līdztekus piedāvāsim arī citas nodarbības, jo, veidojot animāciju, bērni ātri piekūst. Ja vecāki atnāk ar bērnu, mēs vēlamies katram piedāvāt atšķirīgus pulciņus, taču tas būtu ļoti vērtīgi, ja arī pieaugušie iesaistītos šīs animācijas veidošanā. Mums ir svarīgi, lai katra paaudze atrastu sev piemērotu nodarbi,” teic I.Rubene.
Radošajā studijā varēs arī strādāt ar mālu vai pīt grozus. Dalībnieki ir aicināti ievākt krāsainas koku lapas, lai tās varētu izmantot floristikas nodarbībās. “Esam uzaicinājuši dažādus māksliniekus un amatniekus, kuri dalīsies savās zināšanās,” informē I.Rubene. Kuratores būs mākslas pedagoģes Rudīte Liepiņa un Dace Rudzīte. Nodarbības notiks katra mēneša otrajā sestdienā.

Komentāri 2

Kultūra