Veidos ciešāku sadarbību

Lai veidotu ciešāku sadarbību un mācītos no citu pieredzes, šogad kultūras iestāžu darbinieki pulcēsies vienkopus ik mēnesi, turklāt viņu tikšanās vieta vairs nebūs Alūksne, bet kāds no novada pagastiem.

Alūksnes novada pašvaldības Kultūras un sporta nodaļas vadītāja Sanita Eglīte atgādina, ka kultūras iestāžu darbinieku tikšanās mērķis ir iepazīstināšana ar aktualitātēm, kā arī nozīmīgāko notikumu pārrunāšana.

Pārdomas raisa kopējie pasākumi

Pērn šādas tikšanās notikušas reizi divos vai trīs mēnešos, taču šogad nolemts veidot ciešāku sadarbību, aktuālākās informācijas sniegšanu apvienojot ar pieredzes gūšanu. „Mēs varam mācīties ne tikai no savas, bet arī citu pieredzes, tāpēc nolēmām ik mēnesi doties pie kāda ciemos, lai uzzinātu, kā strādā kolēģi cituviet,” viņa norāda. S.Eglīte atklāj, ka par pirmajām tikšanās vietām kļūs tie pagasti, kuru kultūras dzīvē ir notikušas būtiskas pārmaiņas.

Gada izskaņā notika izmēģinājuma brauciens uz Jaunannu, kur pēdējos gados būtiskas pārmaiņas skārušas pagasta tautas nama ēku. Kultūras darbinieces iepazinušās ar Jaunannas tautas nama vadītājas Ivetas Baltās – Vanagas pieredzi, veidojot pasākumus ciešā sadarbībā ar citām pagasta kultūras iestādēm, kā arī Jaunannas, Annas un Kalncempju pagasta pārvaldes vadītājas Vēsmas Čugunovas iespaidiem par kopējiem pasākumiem visu trīs pagastu iedzīvotājiem.

„Šobrīd pagasti ir „saprecināti” kopā, vairākiem no tiem atrodoties viena vadītāja pārziņā. Cilvēki to uztver ļoti neviennozīmīgi, kas spilgti izpaužas pagastu kopējos pasākumos,” viņa dalās pārdomās. „Tā galvenā atziņa, ko guvām Jaunannā, bija par to, cik pārdomātiem tomēr jābūt šiem pasākumiem, lai otra pagasta cilvēki nejustos aizvainoti vai atstumti malā. Ir ļoti jāpiedomā pie tā, kādus kopējos pasākumus plānot un kā tos organizēt, lai nebūtu diskomforta sajūtas.”

Viesosies Māriņkalnā

Lai uzzinātu, kāda sadarbība izveidojusies starp Ziemeru, Jaunlaicenes un Veclaicenes pagastiem, nākamajā nedēļā kultūras darbinieki dosies uz tikšanos Māriņkalnā. Šie trīs pagasti sola sniegt pavisam citādāku pieredzi kultūras dzīves organizēšanā. S.Eglīte informē, ka šīgada pasākumu plānā iekļauti vairāki kopēji notikumi. Pozitīvu sadarbības piemēru pagasti parādījuši jau pagājušajā gadā, kad Jaunlaicenes un Veclaicenes amatierteātru kolektīvi apvienojās kopējā iestudējumā.

Kultūra