Vērtē gatavību deju skatei

Pēc trīs nedēļām gaidāma Alūksnes un Apes novadu skolu deju kolektīvu skate, kurā žūrija noteiks tos kolektīvus, kas iegūs tiesības piedalīties X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos. Tā kā šogad ierobežotā dalībnieku skaita dēļ atlase būs sevišķi liela, pirms nedēļas Alūksnes novada pašvaldības Izglītības pārvalde rīkoja skates ģenerālmēģinājumu.

Tajā kolektīvi atrādīja apgūto repertuāru neitrālai žūrijai: Alūksnes novada pašvaldības Kultūras un sporta nodaļas vadītājai Sanitai Eglītei, pašvaldības Izglītības pārvaldes metodiķei Baibai Lietapurei un deju pedagoģei Ilzei Līviņai. Šī žūrija punktu vietā sniedza ieteikumus, kā uzlabot savu sniegumu, tādējādi palielinot savas iespējas kļūt par svētku dalībniekiem. Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku koordinatore Alūksnes un Apes novados Inga Meirāne informē, ka šobrīd svētkiem pošas 56 kolektīvi. No tiem visgatavākie skatei ir vidusskolas grupu kolektīvi. Savukārt visvairāk darba vēl jāiegulda jaunāko klašu audzēkņu sniegumā jeb 1. - 4.klašu kolektīviem.  “Iespējams, savu lomu te nospēlējusi vispārējā atmosfēra, kas valda skolā un mājās, jo savulaik tieši jaunāko klašu kolektīvi izcēlās ar savu kvalitatīvo sniegumu. Ja lielie dejotāji paši spēj cīnīties un cenšas ar visu tikt galā, tad mazajos atspoguļojas tā nedrošība un nestabilitāte, kas ap mums valda ikdienā,” viņa vērtē redzēto. Arī S.Eglīte atzīst, ka jaunāko klašu kolektīviem uz skatuves pietrūkst drošības un pārliecības. “Šeit parādās tas, ka nepietiek vien ar to, ka esi iemācījies pareizu deju soli, bet nozīme ir arī tam, kā tu to parādi,” viņa saka. Kultūras un sporta nodaļas vadītāja uzskata, ka labāks efekts tiks panākts, ja kolektīvu vadītāji radīs iespēju dejotājiem parādīt sevis apgūto vēl kādam citam – vecākiem vai skolasbiedriem. Tāpat viņa vērš uzmanību uz stāstījumu, ko kolektīvi savās dejās atspoguļo. “Tur, kur pedagogs deju līdz skatuvei iemācījis caur stāstiem un izrunāšanos, tur var redzēt, ka bērni nedejo ar tukšu smaidu, bet viņi arī kaut ko stāsta – žūrijai tas, domājams, nebūs mazsvarīgi,” spriež S.Eglīte.

Kultūra