Vērtē skolu deju kolektīvus

Piektdien Alūksnes pilsētas Tautas namā notika Alūksnes un Apes novada skolu deju skate, kurā piedalījās gandrīz 30 kolektīvi. Skatē viņi cīnījās ne vien par nokļūšanu uz X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, bet arī laureātu titulu. Tas saistīts ar svētku finansējuma samazinājumu, kura dēļ organizatori atteikušies no reģionālajām un valsts mēroga skatēm, tā vietā labākos kolektīvus nosakot pēc novadu skatēs uzrādītajiem rezultātiem.

Novērtē ar pirmo un otro pakāpi
Žūrijas vērtējumā pirmās pakāpes diplomus jaunākajā grupā saņēma Alūksnes deju kolektīva „Pastalnieki” 1. – 2.klašu grupa (vadītāja Inga Meirāne), Ziemeru pamatskolas 1. – 4.klašu kolektīvs (vadītāja Sanita Drunka) un Liepnas vidusskolas 1. – 4.klašu kolektīvs (vadītāja Brigita Bijone).

Vidējā grupā 40 punktu slieksni izdevās pārkāpt diviem kolektīviem: Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas 3. – 6.klašu kolektīvam (vadītāja Edīte Dauškane) un Alūksnes deju kolektīva „Enku – Drenku” 5. – 6.klašu kolektīvam (vadītāja Daiga Ozoliņa).
Savukārt vecākajā grupā visaugstāko vērtējumu saņēma D.Ozoliņas vadītā „Enku – Drenku” 7. – 9.klašu un 10. – 12.klašu deju kolektīvi, „Pastalnieku” 7. – 9.klašu un 10. – 12.klašu deju kolektīvi I.Meirānes vadībā, kā arī Pededzes tautas nama jauniešu kolektīvs (vadītāja Ludmila Uglovska).

Vēl skatē piedalījās Alūksnes pilsētas sākumskolas deju kolektīvs „Rotaļnieki”, Alūksnes vidusskolas deju kolektīvs „Varavīksne”, Bejas, Jaunannas, Malienas, Mālupes un Strautiņu pamatskolu, kā arī Gaujienas tautas nama deju kolektīvi. Šo dejotāju sniegums novērtēts ar otrās pakāpes diplomiem.

Netaupa laiku un pūles

Vērtējot skatē redzēto, X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku koordinatore Alūksnes un Apes novados Inga Meirāne atzīst, ka kolektīvu sniegumam par labu nācis skates ģenerālmēģinājums. Jāatgādina, ka tajā dejotājus vērtēja neitrāla žūrija, kas punktu vietā sniedza ieteikumus, pie kā vēl vajadzētu piestrādāt un ko uzlabot. „Skates pirmā kārta izrādījās ļoti svētīga. Lai gan kopš tā brīža aizritējušas vien dažas nedēļas, kolektīvi ieguldījuši ļoti lielu darbu un šos divus sniegumus vairs nevar ne salīdzināt,” viņa apgalvo.

Kaut arī gaidīts vairāk pirmās pakāpes diplomu, I.Meirāne norāda, ka pie gatavošanās svētkiem kopumā ir ieguldīts liels darbs. „Ņemot vērā, cik liels finansējums šogad bija piešķirts interešu izglītībai, var redzēt, ka šeit kolektīvu vadītāji daudz strādājuši ārpus noteiktā darba laika,” saka svētku koordinatore.

Žūrijas priekšsēdētāja, horeogrāfe un X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku deju lielkoncerta mākslinieciskā vadītāja un virsvadītāja Baiba Šteina atzīst, ka Alūksnes un Apes novados vērojamas līdzīgas tendences, kādas ir visā valstī: arvien mazāk paliek jaunāko klašu kolektīvi, kam jākļūst par svētku tradīciju turpinātājiem tālākajos gados.
Tāpat viņa saka, ka, salīdzinot kolektīvu līmeni ar pirms pieciem gadiem redzēto, tas kļuvis mazliet sliktāks. „Atliek novēlēt visiem kolektīvu vadītājiem ņemt piemēru no labākajiem un mācīties. Brīnumi nenotiek, visa pamatā ir smags darbs,” viņa uzsver.
Jāpiebilst, ka to, cik konkurētspējīgi Alūksnes un Apes novadu kolektīvi būs izrādījušies valsts mērogā, varēs uzzināt aprīļa beigās. Tad būs beigušās novadu skates visā Latvijā, pēc kurām plānots paziņot  svētku dalībniekus.

Kultūra