Virešos svinēs Kornēlijas Apškrūmas dzimšanas dienu

12.aprīlī Virešu saieta namā, pulksten 19.00 Apes novada dome aicina uz  novadnieces, dzejnieces Kornēlijas Apškrūmas dzimšanas dienai veltīto svinīgo sarīkojumu  „Uzsmaidīt dzīvei…”.

Kornēlijas Apškrūmas lielā mīlestība uz grāmatām, dzeju, literatūru un kultūru atspoguļojas dzejoļu rakstīšanā. Kornēlijas dzejas rindas bieži vien cilvēkiem sasaucas ar viņu visdziļākajām izjūtām - dzimtenes mīlestību, dzimtās puses un dzimtās zemes skaistumu, darbu, kas šo skaistumu veicina, sev tuviem cilvēkiem. Kornēlijas Apškrūmas dzeja izdota vairāk nekā 50 grāmatās. Trīs gadus dzejniece ieguvusi Lielo lasītāju balvu - 2015.gadā ar grāmatu „Dzirdēt ar sirdi”, no 2001.gada 198 reizes ciemojusies Latvijas bibliotēkās ar savu dzeju, organizējusi Latviešu literāru saietus, daudzus gadus vadījusi laikraksta „Malienas ziņas” literāro lappusi „Ezerlāse”.

Kornēlija Apškrūma savas izjūtas un domas joprojām izsaka dzejā: “..Par dzīvi pasmaidīt un atcerēties spāri, cik viegli tā tiek viļņu bangām pāri.”

Kultūra