Vispasaules latviešu ģimeņu saiets - Liepnā

Laikā no 17. līdz 24.jūlijam Liepna kļūs par mājvietu Vispasaules latviešu ģimeņu saietam “3x3”, kuru organizēt uzticēts rēzekniešiem Aloidai un Viktoram Jurčenko.

“Kad jautā Liepnas ļaudīm, kas raksturīgs Liepnai, visi teic, ka Liepnā viss esot pa trīs: trīs baznīcas, trīs kapsētas, trīs veikali un trīs skolas,” joko organizatori. Viņi norāda, ka latviešu un krievu tautību iedzīvotāju etnisko kultūras mijiedarbību rezultātā Liepnai kā robežpagastam ir raksturīgs spilgts nemateriālās kultūras mantojums. “Dzīvojot nedēļu Liepnā, tuvāk iepazīsim šo savdabīgo vidi, tās ļaudis, pievērsīsimies tādām latviešiem gadu simtos svarīgām vērtībām, kas pēdējos gados ir būtiski apdraudētas, kā ģimene, zeme un darba tikums,” atklāj organizatori. Par Vispasaules latviešu ģimeņu saieta epicentru izvēlēta Liepnas internātpamatskola.

Katru dienu plānoti vairāki desmiti ieviržu, starp kurām sev piedāvājumu atradīs kā pieaugušie, tā arī bērni. Starp tām būs gan tradicionālās “3x3” ievirzes, kā, piemēram, ģimeņu seminārs, folklora, vēsture un politika, pļavas mācība un citas, gan arī tikai šim saietam raksturīgs piedāvājums: iespēja pilnveidot prasmes seno rotu, aušanas bez stellēm, kokapstrādes, gleznošanas darbnīcās un citur. “Vēl varēs spēlēt teātri, sacerēt pasakas, gatavot latviskus ēdienus, orientēties apkārtnē, spēlēt sporta spēles, apgūt pirts zinības, veidot animācijas filmas un darīt daudz ko citu,” ar saieta piedāvājumu iepazīstina organizatori.
Plānots, ka ievirzes vadīs gan Latvijā un pasaulē pazīstami lektori, gan sava amata pratēji no dažādiem novadiem. Katru vakaru paredzēta kultūras programma visai ģimenei. Neizpaliks tikšanās ar interesantiem cilvēkiem, kā arī iepazīšanās ar novadu, kura teritorijā nometne notiek. Labvēlīgu laika apstākļu gadījumā dalībniekiem būs iespēja vērot Liepnu no putna lidojuma. Vairāk par saieta norisēm var uzzināt, rakstot uz e-pastu “[email protected]”.

Kultūra