Alūksnes muzejā atklās mākslinieka Kristiana Brektes darbu personālizstādi "Monster"

28. septembrī pulksten 13:00 Alūksnes muzejā notiks Kristiana Brektes darbu personālizstādes “Monster” atklāšana. Pasākumā piedalīsies mākslinieks Kristians Brekte un izstādes koncepcijas līdzautore Auguste Petre.

Koncepcijas līdzautore: Auguste Petre raksta: “Jaunajā gleznu sērijā “Monster”, kas radīta speciāli izstādei Alūksnes muzejā, mākslinieks Kristians Brekte pievērsies šausmu un realitātes metafizikai, kurā nenoliedzama vieta ir paša mākslinieka subjektīvajam personības tēlojumam.

Izteiksmīgajos darbos Kristians Brekte radījis savu briesmu pasauli, kas mērķtiecīgi izaicina skatītāju iedziļināties autora tēlu sistēmā un atrast tur ko atpazīstamu un sev svarīgu.

Vārda monster angliskais lietojums mūsdienu jauniešu subkultūrā nereti asociējas ar enerģijas dzērienu Monster Energy un šīs kompānijas realizētajām sporta un kultūras aktivitātēm. Tas liek aizdomāties par to, kā monstru jeb briesmoņu kults gadsimtu laikā ir transformējies un šo uzslāņojumu rezultātā kļuvis par drīzāk saistošu nekā atbaidošu jēdzienu. Spilgtās alkīda krāsas Kristiana Brektes gleznu sērijā no jauna pierāda šī jēdziena aktualitāti un iespējamo interpretāciju lauku. Vienlaikus, gleznotie monstri sasaistās ar mākslinieka ģēniju un personības kultu.

Metafizika, kas tradicionāli asociējas ar esības un esamības jautājumu izpēti, gleznu sērijā “Monster” kļūst par izpētes norādēm kā ikdienas, tā jau minētajā šausmu pasaulē.”

Izstāde Alūksnes muzejā būs skatāma no 28. septembra līdz 25. novembrim.

Kultūra