Alūksnes muzejs piedāvā jaunu izglītojošo progammu Jaunajā mācību gadā

Uzsākot mācību gadu, Alūksnes muzejs skolēniem piedāvā jaunu muzejpedagoģisko progammu “Teatrāli- izglītojošs uzvedums ar līdzdarbošanos “Pieci likteņstāsti”.

Nodarbības laikā skolēni tiks iesaistīti piecu dažādu deportācijas notikumus piedzīvojušu personāžu likteņstāstu izzināšanā. Scenārija autore ir Alūksnes Kultūras centra U.Sedlenieka Tautas teātra "Slieksnis" režisore Daiga Bētere. Deportēto bērnu likteņstāstus izspēlēs Alūksnes BJC teātra “SnulliS” jaunieši un muzeja darbinieki, nodarbības norisē iesaistot skolēnus. Stingrā sarkanarmieša uzraudzībā viņiem būs jāatrod represēto dienasgrāmatās iztrūkstošie fragmenti, jāorientējas krievu valodā uzrakstītajā spriedumā, jāatrod šifrēts teksts, jāizlasa tas spoguļrakstā, jāanalizē foto materiāls un jāmeklē atbildes uz neskaidriem jautājumiem. Deportāciju laika traģiskumu paspilgtinās neērtie darbošanās apstākļi, materiālu nepieejamība, pretrunīgas, bezierunu prasības, par kuru neievērošanu deportāciju laikā tika piemērots sods.

Programmas mērķis ir veicināt skolēniem izpratni par padomju varas īstenoto deportāciju norisi, latviešu dzīvi izsūtījumā, akcentējot nacionālās identitātes saglabāšanu un deportāciju radītās sekas Latvijas vēstures un kultūras attīstībā.

Programma paredzēta pamatskolas un vidusskolas vecuma skolēniem. Tās norise iespējama arī izbraukumos uz skolām.  Pieteikšanās programmai no 15. septembra [email protected] vai pa telefonu.

Muzejpedagoģiskā programma “Teatrāli- izglītojošs uzvedums ar līdzdarbošanos “Pieci likteņstāsti” tapusi ar VKKF atbalstu.

Kultūra