Aplūko ceļojošo izstādi "No miesta līdz pilsētai"

Akcentējot Alūksnes pilsētas simtgadi, Alūksnes muzejs ir izveidojis ceļojošo izstādi "No miesta līdz pilsētai", kas aptver laika posmu no 20. gs. sākuma līdz 1920. gada 2. janvārim. Izstāde tika atklāta 2019. gada 23. februārī un šobrīd pieejama eksponēšanai novada skolās un kultūras iestādēs.

Alūksnes muzejs izstādē piedāvā izzināt Alūksnes vēsturi no 19. gadsimta beigām, kad tā vēl bija miests Krievijas impērijas sastāvā līdz pilsētas tiesību iegūšanas brīdim 1920. gada 2. janvārim. Izstāde veidota, raksturojot Alūksni konkrētajā laika posmā, kad tā no vienas puses bija politiski trauksmaina, svešu tautu un varu apdraudēta, kara un neatkarības cīņu virpulī ierauta. Šeit, piedzīvojot smagus zaudējumus un arī gūstot spožas uzvaras, plecu pie pleca cīnījušies krievu, vācu, igauņu, somu un savējie - latviešu karavīri. No otras puses – plaukstoša un augoša. Tā bija vieta, kur durvis vēra jaunas skolas, tirgotavas un amatnieku darbnīcas, aktīvi darbojās biedrības un vietējās ražotnes. Izstādes pamatā ir Alūksnes muzeja krājuma un pētnieciskie materiāli. Tā ietver tādas nozīmīgas tēmas kā Alūksnes administratīvā piederība, Pirmais pasaules karš un Latvijas Neatkarības karš, Baznīcas un lūgšanu nami, Izglītība, Saimnieciskā dzīve, Sabiedriskā dzīve līdz Pilsētas tiesību iegūšanai.

Mūsu galvenais mērķis bija veikt Alūksnes vēsturisko norišu apkopojumu, precizējumu un papildinājumu. Par izstādi ir izstrādāts metodiskais materiāls, kas paredzēts izmantošanai vēstures, sociālo zinību, politikas mācības un audzināšanas stundās sociālo, pilsonisko un caurviju kompetenču attīstībai. Šī materiāla mērķis ir palīdzēt 9. – 12. klašu skolēniem un citiem interesentiem izzināt un raksturot Alūksnes politisko, ekonomisko un kultūras dzīvi, izprast tās norisi Latvijas vēsturisko notikumu kontekstā periodā no 19. gadsimta beigām līdz 1920. gadam.

Aicinām eksponēt ceļojošo izstādi "No miesta līdz pilsētai" Jūsu skolā vai kultūras iestādē, lai izzinātu stāstu par Alūksni no 19.gs. beigām līdz pilsētas tiesību iegūšanas brīdim!

Par izstādes deponēšanas iespējām lūdzam interesēties Alūksnes muzejā.

Kultūra