Gaujienā pavasara koncerts "Uzdejosim?"

Atver durvis, paveries kā dabā viss ir mainījies
Pie mātes zemes pieglaudies tu jutīsi - pa zemi pavasaris iet!

16.martā plkst.19:00, Gaujienas tautas nams ielūdz uz pavasara koncertu "Uzdejosim?"

Koncertā piedalās Alūksnes Kultūras centra deju kopas "Jukums", "Olysta" un Gaujienas tautas nama deju kolektīvs "Kastanītis". Vēlāk arī balle kopā ar grupu "Putukvass".

Kultūra