Māksliniekam Leo Koklem - 95

Atzīmējot novadnieka, mākslinieka Leo Kokles 95 gadu jubileju, 2019. gada 9. martā plkst. 14:00 Alūksnes muzejā aicinām uz izstādes “Leo Kokles dvēseles portrets” atklāšanu un sarunām par Leo Kokles personību un māksliniecisko daiļradi kopā ar dzīvesbiedri Terēzi Kokli un mākslas vēsturniekiem Ilzi un Zigurdu Konstantiem.

1924. gada 3. martā līdz ar pavasara saules pirmo spožo vizmu Bejas pagasta Visikuma muižā pasauli ieraudzīja puisēns, kam šūpulī bija ielikts neizmērojami liels gara spēks. Par spīti uzliktajām dzīves grūtībām, šodien mēs Leo Kokli atceramies kā izcilu mākslinieku un spilgtu personību. Gleznotājs bija aktīvs mākslas dzīves veidotājs un vērtētājs. Strādājis visos žanros, bet īpaši atzīmējami portreti un klusās dabas, savā daiļradē izkopis arī ainavu glezniecību. Mākslinieku saistīja vienkāršais, būtiskais un patiesais, lielākajai viņa radīto darbu daļai raksturīgs biezs gleznojums, ar temperamentīgu, ritmisku paņēmienu. Krāsu gamma darbos parasti ir noskaņota zaļganās, zilganās vai brūnganās nokrāsās. Dažos darbos — ainavās un portretos ir kāpināts ekspresionisms un dramatisms. Leo Kokle bija viens no pirmajiem māksliniekiem, kurš pēckara laikā meklēja jaunu attieksmi pret attēlojamo personu portretā, cenšoties izteikt viņa profesijas būtību. "Cilvēks - skaistumam un skaistums - cilvēkam. Šī mērķa dēļ man gribas dzīvot un strādāt. Tāpat kā saules gaisma apspīd dabu, tāpat cilvēka acis ir viņa dvēseles spogulis," tā savulaik teicis gleznotājs Leo Kokle. Viņš caur cilvēka acu skatu spēja ieraudzīt portretējamā emocijas.

„Leo Kokle bija plaša diapazona gleznotājs, kas apveltīts ne tikai ar spilgtām dotībām un jaunrades temperamentu, bet arī ar neizsīkstošu centību, darba mīlestību un stingru paškritiku,” – tā Leo Kokli raksturojusi mākslas vēsturniece Gaļina Kārkliņa.

Alūksnes muzejā viena no pastāvīgajām ekspozīcijām ir veltīta Leo Koklem, kā izcilam, tautā mīlētam māksliniekam. Šeit apskatāmi mākslinieka darbi un personīgās lietas no muzeja krājuma, ko savulaik Alūksnes muzejam nodeva mākslinieka māte Marta Kokle un māsa Aina Ķirķe. Jubilejas izstādē papildus būs iespēja ielūkoties gleznās, ko glabā privātkolekcijas un Alūksnes muzeja krājums. Kā viens no unikāliem priekšmetiem apmeklētājus sagaidīs – Leo Kokles pirmās personālizstādes viesu grāmata.

Sagaidot mākslinieka Leo Kokles 95 gadu jubileju, dzīvesbiedre Terēze Kokle Alūksnes muzejam ir sarūpējusi dāvanu. Kādu? Tas lai paliek pārsteigums tikšanās reizei 9. martā, kad būs iespēja iepazīt mākslinieka personību un daiļradi mākslas vēsturnieku Ilzes un Zigurda Konstantu atklāsmēs, ko ieguvuši pētot mākslinieka biogrāfiju un profesionālo darbību.

Uz tikšanos pie Leo Kokles Alūksnes muzejā!


Kultūra