Svētki Gaujienas muižā tiks atklāti ar baroka un renesanses laika dejām

16.augustā, plkst.20:00 “Svētki Gaujienas muižā ” svinīgā atklāšana un  Vēsturisko deju koncertu  pie Gaujienas pils. Koncertā piedalīsies vienīgais neprofesionālais baroka un renesanses laika deju kolektīvs ar vēsturisku nosaukumu ''Senvederi'' no Jelgavas novada Lielplatones muižas.

Graciozās kustības, kniksēšana un klanīšanās un pati deja kā flirts. Par Lielplatoni (Grosplaton) un Lielplatones muižu pirmās ziņas rakstos minētas jau 1500.gadā, kad pati muižas ēka ir celta no koka.Grosplaton pusmuižu 1623.gadā nopērk hercoga Frīdriha Ketlera kanclers Manteifelds  un muižu  nosauc par Senvederi. Pēc apmēram 390 gadiem ļaužu grupiņa  Lielplatones muižā sanāk kopā, lai iedzīvinātu vēsturisko laiku (18.gs.) dejas. Sveču gaisma, dārgas drānas. Lēnas, cēlas un svinīgas dejas, un to raksturu lielā mērā ietekmēja dižciltīgo mode ar apjomīgiem  apģērbiem, zobeniem. Uzver vēsturisko deju kolektīva Senvedere vadītāja  Ivita Lejava-Majore. Uz tikšanos Gaujienā!

Kultūra