1.septembra dāvana

Alūksnes rajona vakara (maiņu) un neklātienes vidusskolas audzēkņi mācības uzsāk atjaunotā ēkā, kuras kabineti un klases iekārtotas gaišas, modernas un mūsdienīgas.

“Mūsu skola ir ieguvusi pilnīgi jaunu veidolu. No mazas baraku tipa ēkas, kas pēckara gados bija pielāgota skolas vajadzībām, pārceļamies uz glītām, ērtām un patīkamām telpām. Esam ļoti lepni, jo šie līdzekļi ir izlietoti tiem, kuri īsteno mūžizglītības koncepciju. Šajā skolā mācās no 14 gadiem līdz pat sirmam vecumam. Esam pagodināti, ka saņemam šādu dāvanu no rajona padomes,” saka skolas direktore Gunta Grigore.
Pārvar finanšu šķēršļus
Rajona padomes izpilddirektore Gunta Ļuļe atzīst, ka kopā ar padomes priekšsēdētāju Laimoni Sīpolu atnākuši tukšām rokām, jo svētku dāvana ir jau atdota – atjaunota un skolas vajadzībām pielāgotā ēka. Rekonstrukcijas kopējās izmaksas ir 382,8 tūkstoši latu, turklāt rajona padome ir darījusi visu iespējamo, lai neatliktu un nepārtrauktu renovāciju. Par rajona padomes līdzekļiem tika izstrādāts rekonstrukcijas tehniskais projekts. No valsts investīciju programmas tika piešķirta mērķdotācija 125 000 latu, kam pašvaldība iedalīja līdzfinansējumu 8400 latu. Pērn tika ņemts aizņēmums 30 000 latu un šogad vēl 181 000 latu aizdevums no Valsts kases, kā arī no rajona padomes budžeta iedalīti 2580 lati telekomunikāciju, datu pārraides un datortīkla ierīkošanai. Nākamajā gadā ir jāturpina apkārtnes labiekārtošana, kurai cer saņemt valsts investīcijas.

Lai pamati ir stipri!
“Saudzējiet savu skolu! Lai tā kalpo mūžizglītībai ilgus gadus!” vēl G.Ļuļe. Ka ēka ir pilnīgi pārvērtusies, kļuvusi gaiša un saulaina, par to pateicības vārdus, ziedus un dāvanas saņem arhitekte Anda Lejasblusa, SIA “Ozolmājas” būvdarbu vadītājs Viktors Dubovs un visi, kas atbalstījuši projekta īstenošanu, sākot ar 2005.gadu un bei­dzot ar ēkas nodošanu ekspluatācijā.
Romas katoļu baznīcas Alūk­snes draudzes prāvests Rolands Kai­rišs, iesvētot skolas ēku, uzsver, ka pamatus vajag ne tikai ēkai, bet arī cilvēkam. Tos stiprus veidot palīdz izglītība. “Ko liksit pamatos, tāda arī būs jūsu dzīve,” uzsver R.Kairišs.

Turpina atjaunot skolu ēkas
Izglītības pārvaldes vadītāja Gunta Kupče un arodbiedrības rajona komitejas priekšsēdētāja Laima Aigare sveic kolektīvu jaunajās mājās un rosina ņemt līdzi no vecās skolas visu labo un mīļo, lai tajās būtu tikpat silti un mājīgi. Alūksnes domes priekšsēdētājs Viktors Litaunieks norāda, ka atjaunota vakarskolas ēka ir pirmā bezdelīga. Otra bezdelīga jau lido – tiek rekonstruēta vecā pils mākslas skolai. Un trešajai bezdelīgai tiekot gatavota ligzda. Cerams, ka tās sagatavotas tikpat labā kvalitātē kā vakarskolas ēka.

Citu datumu laikraksti

 • Mūsu mazais pārgājiens 2008

  Sākoties jaunajam mācību gadam, Zemkopības ministrija sadarbībā ar Latvijas Kokrūpniecības federāciju izsludina jau par tradīciju kļuvušo konkursu...

 • Apgaismojums strādā divos režīmos

  Pašvaldībā ir saņemti iedzīvotāju jautājumi par to, kā tiek regulēta ielu apgaismojuma darbība.Alūksnes pilsētas domes izpilddirektore Iveta Zaķe...

 • Ikgadējo pasākumu apvieno ar jubilejas koncertu

  Piektdien Liepnā notika ikgadējais rudens ieskaņas pasākums “Pīlādžu balle”, kas pēc manas iniciatīvas tiek rīkots jau ceturto reizi pēc kārtas....

 • Mēness kalendārs

  29.augustā – dilstošs Mēness Lauvas zīmē. Diena labvēlīga, īpaši - dažādu lietu nobeigumam, kopsavilkumam.Piemērots laiks praktisku jautājumu...

 • Afiša

  30.augustā Alsviķu kultūras namā: 19.00 – disenīte bērniem „Atvadas no vasaras”, 22.30 – diskotēka. Spēlēs DJ Janix, DJ Salvis, DJ Jurka.30.augustā...

 • Skolotāji atklāj savus vaļaspriekus

  Kas skolotājus aizrauj un iepriecina brīvajā laikā? Uz šo jautājumu atbildi sniegs nupat Alūksnes muzejā atklātā izstāde „Skolotāju vaļasprieki”,...

 • “Lejasleiškalnos” krāšņi zied puķzirnīši

  Māriņkalna “Lejasleiškalnos” saimnieko Ratenieku ģimene, kuri savas mājas pagalmā audzē vairāk nekā divdesmit piecas puķzirnīšu šķirnes, kā arī citas...

 • Vērtē ģimeni laukos

  Lauksaimnieku populārajā konkursā “Sējējs 2008” pirmo reizi iekļauta nominācija “Ģimene lauku sētā”, kurai Alūksnes Lauku attīstības birojs pieteicis...

 • Ieraksta vēlējumu jostā

  Alūksnes rajona politiski represēto kluba “Sarma” biedri 23.augustā devās uz pilsētas bibliotēku, lai ierakstītu savu vēlējumu Latvijas vienotības...