2012.gadā padarīts daudz

Aivars Fomins, Alūksnes novada domes priekšsēdētājs
Izdarīts gandrīz
maksimums
iepriekšējo gadu vērtēju pozitīvi, jo ar finansējumu, kāds mums ir bijis, esam izdarījuši gandrīz maksimumu. Ir veikts ieguldījums nākotnes projektos, nozīmīgas iestrādes jau ir veiktas. Zinām prioritātes. Tehniskie projekti jau ir sagatavoti. Ielu rekonstrukcija un skolu siltināšana ir nozīmīgi darbi, kas jāturpina. 15.maijā sāksies Jāņkalna ielas rekonstrukcija. Ja vērtē izdarīto, obligāti ir jāņem vērā pieejamais finansējums. Alūksnes novads netika pieskaitīts pie Latgales kā pierobežas zona. Un naudas atbalsts gāja secen. Pie samazinātā budžeta ir saglabātas visas pašvaldības iestādes. Ir bijušas domu un viedokļu atšķirības dažādos jautājumos, tomēr vairāk vai mazāk esam spējuši vienoties. Deputāti jau bija sastrādājušies un ieguvuši lielāku pieredzi, kā arī kļuvuši zinošāki. Mani visvairāk emocionāli ir uzrunājis kopējais projekts ar Franciju. Arī Pilsētas svētkus nevar nepieminēt. Nozīmīgi vērienīgs darbs ir izdarīts “Drošās satiksmes” jomā. Par mazu finansējumu tika veikts liels darbs. Tagad ir prieks par labo bruģi Jāņkalna, Helēnas, Merķeļa un Brīvības ielas nelielā posmā. Vislielākais sāpju bērns Alūksnē ir ielas un ietves. Finansējumu ziņā mums ir jācer uz projektiem. Gandarījums ir par Alūksnes Tautas nama tehnisko projektu, kaut arī tā realizācijai naudas vēl nav. Svarīgi ir atrast vietu, kur iesniegt šos projektus, lai iegūtu finansējumu. Lai atjaunotu, iegūstot finansējumu, Tautas namu un Bērnu un jaunatnes sporta skolu, ir izstrādāti projekti. No pārējiem prasām daudz augstāku rezultātu, un varbūt tas arī ir viens no tiem šķēršļiem, kāpēc darbi tik raiti nesokās.

Astrīda Harju, Apes novada domes priekšsēdētāja

Attīstība ir iespējama
Ir bijušas gan veiksmes, gan neveiksmes. Lielākās veiksmes ir gan Trapenē, gan Apē realizētie ūdenssaimniecības projekti. Ir apstiprināti tranzītielas projekti. Pavasarī tiks sākta rekonstrukcija. Satiksmes ministrija mūsu pusē un Reģionālā ministrija Igaunijas pusē ir nonākusi līdz posmam, kurā tiek atbalstīta abu reģionālo pievadceļu rekonstrukcija. Iedzīvotāji iegūs daudz kvalitatīvākus ienākošos un izejošos ceļus no Apes, jo viens ir zemes ceļš, ko asfaltē, un otrs – rekonstrukcija jau esošajam reģionālajam asfalta ceļam. Tādējādi palielināsies aktivitāte mūsu pusē. Visgrūtāk pērn bija cilvēkiem garantēt iztikas minimumu, jo Apes pilsētas un pagasta teritorijā ir augsts procents pabalsta saņēmējiem. Lielas grūtības sagādāja fakts, ka nav darbavietu. Problēmsituāciju radīja rinda uz bērnudārzu. To mēģinājām risināt dažādi. Skolā tika atvērta piecgadīgo un sešgadīgo apmācības grupa. Nākotnē ir doma atvērt rotaļu grupu Apes vidusskolā. Sekmīgi darbojās Mazā Sikšņu skola, kas ieguvusi mūžizglītības centra nozīmi. Līdzīgu ceļu iet arī Apes vidusskola, jo projekts ir atbalstīts. Sadarbībā ar Monistes pašvaldību ir realizēta pārrobežas apmācība, kad kultūras nami un skolas darbnīcas ir kļuvušas par izglītības centriem, ko var apmeklēt vakaros un brīvdienās dažāda vecuma ļaudis. Vēl liels ieguvums ir sociālās drošības pogas izveide vecajiem cilvēkiem. Gaujienā pagājušais gads ritēja Atzeles zīmē. Plāni jaunajā gadā saistās ar finansējumu, jo budžets mums ir, lai varētu izdzīvot. Attīstība ir iespējama, realizējot dažādus projektus. Plānojam piedalīties jaunā projektu programmā. Domājam uzsākt aktīvu sadarbību ar Krievijas partneriem. 

Arita
Prižavoite, Alūksnes novada domes Plānošanas un attīstības nodaļas vadītāja

Aizstāvēt sevi
ministrijās nav viegli
pērn ir izstrādāta Alūksnes novada attīstības stratēģija 2012.– 2030.gadam un īstenoti daudzi projekti. Ir piešķirts finansējums otram Alūksnes tranzīta maršrutam, kas ved pa Jāņkalna ielu, Bērzu ielu, Helēnas un Tālavas ielu. Liels darbs ieguldīts gan skolu siltināšanas, gan pārrobežu projektu sagatavošanā un realizēšanā. Nozīmīgi darbi veikti pie Vecās un Jaunās pils. Nevar neminēt lielo tehnisko projektu izstrādi Alūksnes Tautas namam un Alūksnes pilsētas sākumskolas sporta centram. Esam veikuši daudz ierosinājumu par nepieciešamajām izmaiņām normatīvajos aktos un valsts nozīmes plānošanas dokumentos ministrijām un īpaši Latvijas Pašvaldību savienībai. Aizstāvēt sevi ministrijās nav viegli! Priecājos arī par novada nevalstisko organizāciju realizētajiem projektiem. Gandarījums par jauniešu biznesa ideju konkursa dalībnieku projektu gaitu. Tas mums ir ļoti nozīmīgi. Grūtības 2012.gadā sagādāja izvērtēšana, kam finansējums ir vairāk nepieciešams. Pērn ir bijušas divas lielākas neveiksmes, proti, Alūksnes novads kā vienīgais pierobežā palika bez valstiskā atbalsta. Vēl sāpīgs bija Kultūras ministrijas noraidījums par projekta iesniegumu Alūksnes muižas ēkas rekonstrukcijai. Šis bija mums tiešām ļoti vajadzīgs projekts. Nākamais gads vairāk saistās ar novada ūdenssaimniecības sakārtošanu. Ir iecerēti energoefektivitātes projektu uzlabošanas darbi pašvaldības ēkām. Liels darbs būs jāiegulda novada teritorijas plānojuma izstrādē.

Citu datumu laikraksti

 • Kā palīdzēt savam organismam?

  Lai pēc svētkiem pašsajūta nejustu raizes no pārēšanās vai pārmērīgas alkohola lietošanas, nepieciešams ēst samērīgi, mazām porcijām un dzerot ...

 • Svētku dienās – divi izsaukumi

  Alūksne, Ape Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas vecākā inspektore Viktorija Šembele informē, ka...

 • Tomēr “Lattelecom” īpašumu nepirks

  Alūksne Novada domes sēdē, izskatot SIA “Lattelecom” nekustamā īpašuma Ojāra Vācieša ielā 10 pārdošanas piedāvājumu un izvērtējot saņemto ...

 • Atklāj Alūksnes apakšstaciju

  Vakar AS “Sadales tīkls” atklāja rekonstruēto apakšstaciju “Alūksne”. Tagad būtiski uzlabosies elektroenerģijas apgādes kvalitāte un drošums....

 • Visiem ir tiesības uz veselīgu vidi

  Edgars Razmislovs, Alūksnes daudzdzīvokļu mājas iedzīvotājs Smēķēšana ir cilvēku atkarība Es dzīvoju daudzdzīvokļu mājā. Mani tas personīgi...

 • Gals ir jauns sākums

  Daudzi ir pārliecināti, ka šovakar sagaidīsim pasaules galu. Un droši vien vismaz tikpat daudzi ir pretējās domās – šī ir parasta diena, kādas ...

 • No rīta pazūd elektrība

  AS „Sadales tīkls” Ziemeļaustrumu reģiona Dispečeru dienests informē, ka Alūksnē trešdien pulksten 7.23 notika elektroiekārtas tehnoloģisks bojājums...