23 kultūras projekti saņems rajona padomes līdzfinansējumu

Alūksnes rajona padome ir atbalstījusi 23 pašvaldību kultūras projektus, kuri saņems rajona padomes līdzfinansējumu to īstenošanai.

Alūksnes rajona padome ir atbalstījusi 23 pašvaldību kultūras projektus, kuri saņems rajona padomes līdzfinansējumu to īstenošanai. Kopumā konkursam tika iesniegti 45 projekti, bet atbalstīja tos, kas visprecīzāk atbilda konkursa mērķim un uzdevumam.
"Alūksnes rajona pašvaldību iesniegto 45 projektu kopējā summa bija vairāk nekā 10 000 latu. Ņemot vērā projektu konkursa nolikumu un kritērijus, pēc kādiem iesniegtos projektus vērtēt, speciāla komisija tos izvērtēja un 23 projektiem nolēma piešķirt rajona padomes līdzfinansējumu. Tika noraidīts finansējuma pieprasījums, ja to bija paredzēts tērēt, piemēram, muzikantu samaksai par balli, jo tas neko nedod rajona kultūrvides attīstībai. Konkursu par kultūras projektiem Alūksnes rajona padome rīko otro gadu. Šogad šim mērķim paredzēja 3000 latu," stāsta Alūksnes rajona padomes padomniece kultūras darbā Sanita Eglīte.
Alūksnei ir atbalstīti divi projekti - Malienas ziemas ieražas deju uzvedumā "Sērsnu laikā" (229 lati) un "Ugunī dzimusī māksla" (225 lati), bet Gaujienai četri: radošā nometne "Vītolēni" (200 lati), festivāls "Mēs dzīvojam" (200 lati), Jauno mākslinieku radošā nometne (105 lati) un "Jāzepa Vītola mūzikas taka" (124 lati). Virešu pašvaldībai atbalstīti trīs projekti - "Virešu pagasta cilvēki laiku lokos" (30 lati), "Brīnumu pasaule mazajiem lasītājiem" (40 lati) un "Akmeņi Virešu kultūrvidē" (50 lati).
Divi projekti ir atbalstīti Kalncempjiem - "Uz pirti pēc zināšanām" (200 lati) un Pļaujas svētku izdarības "No vecmāmiņas pūra lādes" (234 lati). Divi projekti atbalstīti arī Jaunannai - "Jāņtārpiņus meklējot" (200 lati) un Dejošanas ģimeniskās tradīcijas Jaunannā, kas saistītas ar tuvāku un tālāku draugu pulcināšanu Annas dienā (100 lati).
Divu projektu atbalstu guvusi arī Mārkalne - Mārkalnes pagasta svētki (80 lati) un Mārkalnes tautas nama atvērto durvju dienas (30 lati). Alsviķiem atbalstīti projekti: Amatu dienas "Katram sava prasme" (70 lati) un "Sanāciet(i) ciema ļaudis / Jāņu dienu nosvinēt" (75 lati).
Ir atbalstīts arī Jaunlaicenes projekts "No vecmāmiņas pūra lādes" (188 lati), Trapenes - "Skan dziesma lapegļu gatvē..." (150 lati), Apes - Bērnu un jauniešu koru festivāls "Ja apkārt ir dziesma un draugi" (200 lati), Annas - "Annas teātrim 120" (100 lati), Mālupes - "Ekspedīcija pagātnē" (70 lati) un Pededzes projekts - "Pār gadiņu Jānīts nāca" (100 lati).

Citu datumu laikraksti

  • Bērniem epilepsiju iespējams izārstēt

    Kopš jūnija Rīgā darbojas pirmais bezmaksas konsultatīvais epilepsijas kabinets, kas pēc Latvijas epilepsijas slimnieku asociācijas iniciatīvas...

  • Gatavos priekšlikumus

    Pamatojoties uz Vides ministrijas informāciju par iespējām uzsākt ūdenssaimniecības infrastruktūras projektu, Alūksnes pilsētas domes aprīļa sēdē...

  • Atsakās no pirmpirkuma tiesībām

    Alūksnes pilsētas domes aprīļa sēdē deputāti nolēma atteikties no pirmpirkuma tiesību izmantošanas piecos gadījumos.Alūksnes pilsētas domes aprīļa...