Administratīvi soda interešu konflikta dēļ

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs, izskatot administratīvā pārkāpuma lietas materiālus par Alsviķu profesionālās skolas direktori Anitu Palmu, konstatējis valsts amatpersonas rīcību, kurā bija mantiski un personiski ieinteresēti viņas radinieki. Par to var uzzināt biroja mājas lapā internetā.

A.Palma izdevusi rīkojumu, ar kuru tika piešķirtas piemaksas skolotājiem un darbiniekiem, arī viņas vīram Pēterim Palmam un brālim Gunāram Skaistkalnam. Tas nozīmē, ka A.Palma atradās interešu konfliktā un neievēroja likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” noteikto aizliegumu, tāpēc tika saukta pie administratīvās atbildības par amatpersonas funkciju veikšanu interešu konflikta situācijā. Likumā ir noteikts pienākums nekavējoties rakstveidā sniegt informāciju augstākai valsts amatpersonai vai institūcijai par pašas, savu radinieku vai darījumu partneru ieinteresētību kādā darbībā, kas ietilpst amatpersonas pienākumos.
Tika konstatēts, ka A.Palma bija informējusi Izglītības un zinātnes ministriju, ka viņas vadītajā iestādē strādā radinieki (vīrs un brālis). Ministrija bija izdevusi rīkojumu, uzdodot Alsviķu profesionālās skolas direktores pienākumu pildīšanu attiecībā uz minētajām personām veikt skolas direktores vietniecei. Tāpēc biroja pārbaudē nav konstatēti pārkāpumi, kas liecinātu par apzinātu neziņošanu, A.Palmai atrodoties interešu konfliktā. Lemjot par viņas saukšanu pie administratīvas atbildības, tika ņemts vērā pārkāpuma raksturs, direktores personība, vainas pakāpe un mantiskais stāvoklis. Netika konstatēti ne atbildību mīkstinoši, ne arī pastiprinoši apstākļi. Tika nolemts izbeigt lietvedību administratīvā pārkāpuma lietā par to, ka A.Palma nav sniegusi rakstveida informāciju Izglītības un zinātnes ministrijai par savu radinieku ieinteresētību profesionālās skolas administrācijas sēdes balsojumā  un rīkojuma izdošanā. Taču par valsts amatpersonai noteikto aizliegumu neievērošanu – savu funkciju veikšanu interešu konflikta situācijā – A.Palma saukta pie administratīvās atbildības un sodīta ar naudas sodu 70 latu apmērā.

Citu datumu laikraksti

 • Kā palīdzēt savam organismam?

  Lai pēc svētkiem pašsajūta nejustu raizes no pārēšanās vai pārmērīgas alkohola lietošanas, nepieciešams ēst samērīgi, mazām porcijām un dzerot ...

 • Svētku dienās – divi izsaukumi

  Alūksne, Ape Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas vecākā inspektore Viktorija Šembele informē, ka...

 • Tomēr “Lattelecom” īpašumu nepirks

  Alūksne Novada domes sēdē, izskatot SIA “Lattelecom” nekustamā īpašuma Ojāra Vācieša ielā 10 pārdošanas piedāvājumu un izvērtējot saņemto ...

 • Atklāj Alūksnes apakšstaciju

  Vakar AS “Sadales tīkls” atklāja rekonstruēto apakšstaciju “Alūksne”. Tagad būtiski uzlabosies elektroenerģijas apgādes kvalitāte un drošums....

 • Visiem ir tiesības uz veselīgu vidi

  Edgars Razmislovs, Alūksnes daudzdzīvokļu mājas iedzīvotājs Smēķēšana ir cilvēku atkarība Es dzīvoju daudzdzīvokļu mājā. Mani tas personīgi...

 • Gals ir jauns sākums

  Daudzi ir pārliecināti, ka šovakar sagaidīsim pasaules galu. Un droši vien vismaz tikpat daudzi ir pretējās domās – šī ir parasta diena, kādas ...

 • No rīta pazūd elektrība

  AS „Sadales tīkls” Ziemeļaustrumu reģiona Dispečeru dienests informē, ka Alūksnē trešdien pulksten 7.23 notika elektroiekārtas tehnoloģisks bojājums...