Administrēs nodokļus

Turpmāk zemes un nekustamā īpašuma nodokļa administrācijas funkcijas Alūksnes pilsētas domē veiks domes izpilddirektore Una Zadumina.

Turpmāk zemes un nekustamā īpašuma nodokļa administrācijas funkcijas Alūksnes pilsētas domē veiks domes izpilddirektore Una Zadumina.
Šādu lēmumu Alūksnes pilsētas domes deputāti pieņēma septembra sēdē, ņemot vērā nepieciešamību likumdošanā noteiktajā kārtībā administrēt zemes un nekustamā īpašuma nodokļus Alūksnes domē. Tāpēc spēku zaudēja Alūksnes domes 2002.gada 21.novembra lēmums, ka šīs funkcijas veic Uldis Ozols, kas agrāk bija domes izpilddirektors.

Citu datumu laikraksti