Afiša

11.novembrī Alūksnē - Lāčplēša dienas pasākumi: 11.45 - piemiņas brīdis 7. Siguldas kājnieku pulka pieminekļa kalnā, 12.00 - došanās uz Alūksnes Lielajiem kapiem un Garnizona kapiem, ziedu nolikšana pie Lāčplēša Kara ordeņa kavalieru atdusas vietām, no pulksten 17.20 līdz 17.50 - militārās tehnikas apskate (Ojāra Vācieša ielā), 17.50 - lāpu gājiens (luterāņu baznīca – Jaunā pils), 18.00 - svinīgs pasākums un Nacionālo Bruņoto Spēku Kājnieku skolas un militārās tehnikas parāde (pie Jaunās pils).
11.novembrī 10.00 Karvas Brāļu kapos - piemiņas brīdis, veltīts Lāčplēša dienai.


11.novembrī 17.00 Gaujienas kapos - piemiņas brīdis  Lāčplēša kara ordeņa kavalieru atdusas vietās, ziedu nolikšana, sveču aizdedzināšana (pulcēšanās lāpu gājienam pie tautas nama).
11.novembrī 17.00 Jaun­alūksnes pagasta Bejā – lāpu gājiens un piemiņas brīdis somu karavīru atdusas vietā.
11.novembrī  Apē: 17.00 - Lāč­plēša dienai veltīts pasākums  „Gaismas ceļš Latvijai” (pie Apes pilsētas domes), 17.30 - lāpu gājiens un piemiņas brīdis  pie  Brīvības cīnītāju pieminekļa Pilsētas kapos, 18. 40 – orientēšanās un spēles (Vaidavas līcī  pie Ievu laipas).
11.novembrī 17.30 Zeltiņu kapsētā,  varoņu atdusas vietā, – piemiņas brīdis. Pulcēšanās lāpu gājienam 17.00 pie Zeltiņu pamatskolas.
11.novembrī 18.00  Trapenes pagastā - Lāčplēša dienai veltīts lāpu gājiens un piemiņas brīdis krustcelēs.
11.novembrī 18.00 Mālupes kapsētā – varoņu atceres pasākums. Lāpu gājiens no pagasta padomes ēkas 17.30.
11., 12. un 17.novembrī 15.00 Gaujienas tautas namā - latviešu kinofilma „Rīgas sargi” (ieeja–brīva).
11.novembrī 19.00 Trapenes kultūras namā - latviešu kinofilma “Rīgas sargi”.
11.novembrī 19.00 Mārkalnes tautas namā – latviešu kinofilma „Rīgas sargi”.
11.novembrī 19.00 Māriņkalna tautas namā - latviešu kinofilma “Rīgas sargi”.
11.novembrī 15.00 un 18.novembrī 13.00 Zeltiņu tautas namā - latviešu kinofilma „Rīgas sargi”.
12. un 13.novembrī 18.00 Apes tautas namā - latviešu kinofilmas “Rīgas sargi.

13.novembrī 19.00 un 15.novembrī 18.00 Alsviķu kultūras namā - latviešu kinofilmas “Rīgas sargi.

14.novembrī 15.00 un 18.00, 15.novembrī 12.00 Alūksnes tautas namā - latviešu kinofilma „Rīgas sargi”. Notiek biļešu iepriekšpārdošana.

15.novembrī 18.00 Jaunlaicenes tautas namā – latviešu kinofilma „Rīgas sargi”.

14.novembrī no 16.00-18.00 Alūksnes tautas nama mazajā zālē - izstāde–degustācija „Latviešu virtuve 90 gadu garumā”. Varēs degustēt dažādiem laika periodiem raksturīgākos ēdienus, kā arī apskatīt aizvadītajiem laikiem raksturīgus traukus un galda noformējumu.

15. novembrī 22.00 Alūksnes tautas namā – diskotēka - Alūksnes jauno mūziķu un DJ parāde “Teenagers on tour”. Piedalīsies vietējo mūziķu grupas “Uz sienas rakstīts”, “Volyst”, “Heil” un dīdžeji, būs “BMX” velošovs, breakdance šovs, Beatbox.

15.novembrī 22.00 Zeltiņu tautas namā – balle. Spēlēs grupa „Laineri”.

17.novembrī 16.00 Alūksnes tautas namā - Alūksnes Tautas teātra „Slieksnis” pirmizrāde - M. Zīverts „Teātris”.

17.novembrī 17.00 Veclaicenes tautas namā - latviešu kinofilma „Rīgas sargi”.

Līdz 18.novembrim Apes tautas namā – O.Slapjuma, D.Liepiņas, G.Liepiņas fotoizstāde „Pasta iela fotomirkļos”, O.Gailīša fotoizstāde.

Latvijas Republikas 90.gadadienai veltītie pasākumi

14.novembrī 20.00 Kolberģa tautas namā – sarīkojums “Tev mana Latvija”. Būs vīru kora “Imanta” koncerts. Pēc koncerta - balle kopā ar grupu “Rolise”.

14.novembrī Māriņkalna tautas namā: 19.00 -  Latvijas Republikas 90.gadadienai veltīts pasākums “Ar Latviju sirdī”. Būs pagasta pateicību pasniegšana, konkursa “Sakoptākā sēta 2008” laureātu sveikšana, jaunu mazpulka dalībnieku svinīga uzņemšana; 21.00 – svētku salūts, 22.00 – balle. Spēlēs grupa “Vilx”.

15.novembrī Malienas tautas namā: 19.00 – Latvijas Republikas proklamēšanas 90.gadadienai veltīts pasākums. Piedalīsies V.Šoriņš, Z.Neimanis un dziedātāja Sandra, 22.00 – balle. Spēlēs grupa „Rolise”.

15.novembrī 20.00 Veclaicenes tautas namā – Latvijas 90.gadadienai veltīts svinīgs pasākums “Mūsu mazā, skaistā Veclaicene – Latvijā”. Pēc pasākuma balle. Spēlēs grupa “Kantoris 04”.

15.novembrī Sofikalna tautas namā: 20.00 – Latvijas Republikas proklamēšanas 90.gadadienai veltīts sarīkojums “Mūžam dzīvot Latvijā”, 22.00 – balle. Spēlēs grupa “Bruģis”.

16.novembrī 12.00 Zeltiņu tautas namā – Latvijas Republikas 90.gadadienai veltīta tikšanas „Manas saknes šai zemē”. Aicināti piedalīties Zeltiņu, Kalncempju, Ilzenes pagasta seniori.

16.novembrī Jaunlaicenes tautas namā: 19.00 – Latvijas Republikas proklamēšanas 90. gadadienai veltīts tematisks pasākums “Sauja graudu bij’  tas tagad negaisā un saulē zaļo”, 21.00 – balle kopā ar grupu “Pēc pusnakts” (Jēkabpils).

No 16. - 20.novembrim Jaunlaicenes tautas namā – izstāde  “Sauja graudu bij’  tas tagad negaisā un saulē zaļo”.

17.novembrī 16.00 Zeltiņu tautas namā  – Latvijas Republikas 90.gadadienai veltīts tematiska sarīkojums „Es ziedu savā zemē”. Būs konkursa „Sakoptākā sēta” laureātu godināšana, nominācijas „Sirds, kas deg par Zeltiņiem” ieguvēju apbalvošana, vīru kopas „Vilki” (Rīga) koncertprogramma „Karavīru dziesmas”.

17.novembrī Mārkalnes tautas namā: 18.00 -  Latvija Republikas 90.gadadienai veltīts sarīkojums “Ticot, cerot un mīlot”. Būs skates “Sakoptākā pagasta sēta 2008” laureātu apbalvošana, piemiņas zīmju pasniegšana 1991.gada barikāžu dalībniekiem, E.Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas orķestra koncerts, 22.00 - balle. Dziedās un spēlēs Ēriks Gruzniņš.

17. novembrī Apes tautas namā: 19.00 - Latvijas 90.gadadienai veltīts koncerts „Gaismas atgriešanās”, 22.00  – balle kopā ar grupu „Apvedceļš”.

17.novembrī Alsviķu tautas namā: 19.00 – Latvijas Valsts 90.dzimšanas dienai veltīts svinīgs sarīkojums “Manas mājas manā Latvijā!”. Būs pagasta sakoptāko sētu īpašnieku godināšana, pagasta padomes pateicību pasniegšana, folkloras kopas “Vilki” koncerts, 22.00  - atpūtas vakars. Spēlēs Zigmārs, Kārlis un Edgars.

17.novembrī Trapenes kultūras namā: 19.00 - Latvijas Valsts 90.gadadienai veltīts pasākums “Maza zeme pasaules kartē – Latvija - mana un tava...”, 22.00 - atpūtas vakars kopā ar grupu “Muzikantu brālība”.

18. novembrī Alūksnē - Latvijas Republikas 90.gadadienai veltītie pasākumi: 11.00 – ekumeniskais dievkalpojums (Alūksnes evaņģēliski luteriskajā baznīcā), 14.00 - fotoizstādes „Alūksne 2008” atklāšana (Alūksnes tautas namā foajē). Izstādē atspoguļota Alūksnes Pilsētas svētku norise, pilsētnieku ikdienas solis. Izstādes darbi tapuši Latvijas Fotogrāfu apvienības rīkotā fotoplenēra laikā vasarā, no 14.00 - NBS Kājnieku skolas ekspozīcija un DVD filmu demonstrēšana (Alūksnes tautas namā),
16.00 - pasākums „Klusi rokas uzliekam brīvās Latvijas karogam” (Alūksnes tautas namā). Būs Alūksnes pilsētas domes Atzinības rakstu un balvu pasniegšana.

18.novembrī 14.00 Opekalna Evanģēliski luteriskajā baznīcā - svētku dievkalpojums. Dievkalpojumu vadīs mācītājs I.Šmits. Pēc dievkalpojuma koncerts.

18.novembrī 19.00 Gaujienas tautas namā – Latvijai - 90. Koncerts  “Ticot, cerot un mīlot”. Piedalīsies Dina-Kristīne Bitēna un Atvars Sirmais. Pēc pasākuma - “gaismas ceļa” veidošana tautas nama pagalmā.

Alūksnes muzejā:

novembrī – izstāde „Alūksnes fotogrāfi no 20.gadsimta I puses līdz mūsdienām”;
 
novembrī - ceļojošā izstāde „Latvijas Brīvības cīņas 1918-1920.gadam”. Izstādi sagatavojusi Valsts arhīvu ģenerāldirekcija un Valsts vēstures arhīvs;

novembrī – bērnu radošo darbu izstāde, kas veidota kā dāvana Latvijas 90.dzimšanas dienai;

novembrī – Alūksnes mākslinieku jaunāko tēlotājmākslas un lietišķas mākslas darbu izstāde „Alūksnes rudens 2008”;

novembrī – Vilhelma Mihailovska fotogrāfiju cikls „Ojārs. Atgriešanās”. Izstāde veltīta Ojāra Vācieša gadam.


Pastāvīgās ekspozīcijas:

„Marienburgas cietoksnis” 1342.-1702.g. (atjaunota ekspozīcija);  

„Stāsts par Leo Kokli”;

„Skulptūras un citi nesenās pagātnes liecinieki”. Ekspozīcijā skatāmi tēlnieku L.Līces, G.Grundbergas, V.Mikānes un citu autoru darbi.

Citu datumu laikraksti

 • Afiša

  6.novembrī 14.00 Alūksnes pilsētas bibliotēkā – Vēsmas Kokles-Līviņas grāmatu “Rudens roze” un “Tev veltītie vārdi” atvēršanas svētki un apsveikuma...

 • Policijas ziņas

  Alūksne 28.oktobrī ziņo, ka Latgales ielā, būdams alkohola reibumā, guļ vīrietis. 1984.gadā dzimušais nogādāts policijā, sastādīts administratīvais...

 • Būs pirmais padziļinātās medicīnas kurss

  Kājnieku skolā Alūksnē 19.novembrī mācības uzsāks jauns kvalifikācijas kurss – pirmais padziļinātās medicīnas palīdzības kurss. “Šo kursu izies...

 • Saldējums ar... izkārnījumiem

  Austrālija Kādā Sidnejas krodziņā izcēlies pamatīgs strīds, kad viena ģimene apvainojusi pavārus pasūtītās šokolādes saldējuma porcijas...

 • Izvairoties no kāzām, dedzina viesnīcu

  Japāna Jamanasi prefektūrā 39 gadus vecais Tatsuhiko Kavata nolēma visai dīvaini novērst nepieciešamību iesaistīties savu laulību ceremonijā, īsi...

 • Dzer un brauc «dubultā»

  Austrija Kāds 65 gadus vecs Lincas iedzīvotājs, kurš bija pieķerts vadām automašīnu dzērumā, nolēma doties uz policiju iesniegt sūdzību... joprojām...

 • Atļauj Sarkozī vudū lelles tirdzniecību

  Francijas tiesa noraidīja prezidenta Nikolā Sarkozī prasību aizliegt tirgot viņa lelli, kam pievienota vudū rituālu instrukcija.Papīra lelle ir...

 • Internetā mēģina pārdot sievu

  Kāds Rumānijas galvaspilsētas Bukarestes iedzīvotājs ievietojis lietoto automobiļu interneta vietnē sludinājumu par savu sievu.ākumā 20 gadus vecais...

 • Nedēļas horoskops

  Auns. Aunam palīdzēs tie, kuri viņu mīl un kurus mīl viņš. Iespējams, par sevi atgādinās šķietami izgaisušas jūtas. Pakavēsies atmiņās, iespējama arī...