Aicina apgūt lauksaimniecības profesiju

Zemkopības ministrija aicina jauniešus, izvēloties savu nākamo specialitāti, apgūt kādu lauksaimniecības, mežsaimniecības, zivsaimniecības un lauku attīstības jomu.

Zemkopības ministrija aicina jauniešus, izvēloties savu nākamo specialitāti, apgūt kādu lauksaimniecības, mežsaimniecības, zivsaimniecības un lauku attīstības jomu. Topošajiem jaunajiem speciālistiem valsts piedāvā dažādas atbalsta iespējas jaunas profesijas apguvē.
Valsts atbalsta lauksaimniecībā šāgada programmā paredzēti vairāki atbalsta veidi tiem, kas vēlas mācīties vai papildināt zināšanas. Tie ir šādi: atbalsts prakses vietām un lauksaimniecībai, pārtikas, zivkopības un mežsaimniecības nozarei nepieciešamo speciālistu sagatavošanā; atbalsts dalībai kursos, semināros, konferencēs, kongresos ārzemēs, konferencēm Latvijā un Latvijas zinātnieku starptautiskās sadarbības veicināšanai.
700 latu gadā vienam studentam
Ja jaunietis mācās Latvijas Lauksaimniecības universitātē (LLU), sākot ar 1.kursa 2.semestri, viņš var saņemt studiju atbalstu 70 latu mēnesī. Taču vienlaikus jārēķinās, ka subsīdiju atbalstā plānots izmaksāt ne vairāk kā 700 latu gadā vienam studentam. Uz atbalstu studijām LLU var pretendēt tie, kas mācās LLU programmās "Lauksaimniecība", "Uzņēmējdarbība lauksaimniecībā", "Vides un ūdenssaimniecība" ar specializāciju meliorācijā, "Veterinārmedicīna", "Lauksaimniecības inženierzinātnes", "Pārtikas produktu tehnoloģija".
Savukārt tie, kas vēlas mācīties Malnavas koledžā, studiju laikā varēs pretendēt uz atbalstu 70 latu mēnesī, ja mācīsies pilna laika programmā "Uzņēmējdarbība lauksaimniecībā". Atbalsts nepārsniegs 700 latu gadā, un to varēs saņemt, sākot ar 1.kursa 2.semestri. Atbalstu var saņemt arī maģistranti, kuri noslēguši līgumu ar nākamo darba devēju par to, ka pēc studiju beigām strādās iegūtajā specialitātē līgumā norādītajā darbavietā vismaz trīs gadus. Atbalstu turpina saņemt iepriekšējā gada pretendenti, ja viņi sekmīgi mācās.
Atbalsta arī profesionālās izglītības programmu
Valsts stipendiju ir iespēja saņemt arī jauniešiem, kas mācās profesionālās izglītības iestādēs lauksaimniecības, dārzkopības, biškopības, veterinārmedicīnas, zivkopības, piena un gaļas produktu ražošanas, mežsaimniecības vai ar šīm nozarēm saistītās programmās. Studentam jāmācās sekmīgi, viņam nedrīkst būt neattaisnoti kavētu nodarbību, kā arī nedrīkst būt izglītības iestādes iekšējās kārtības pārkāpumu.
Atbalsta apmērs profesionālās izglītības programmu 1. un 2.kursa studentiem noteikts 35 lati mēnesī, bet ne vairāk kā 350 lati gadā, savukārt 3. un 4.kursa studentiem – 45 lati mēnesī, bet ne vairāk kā 450 lati mācību gadā. Gadījumā, ja jaunietis praksi apguvis atzītā prakses saimniecībā, stipendija tiek paaugstināta līdz 60 latiem mēnesī, bet ne vairāk kā 600 latiem mācību gadā.
Visiem ir iespēja apgūt un papildināt zināšanas
Zināšanas apgūt un papildināt iespējams arī, piedaloties kursos, semināros, konferencēs un kongresos, kuri saistīti ar lauksaimniecības, lauku attīstības, mežsaimniecības un zivsaimniecības jomu. Pieteikties šim atbalstam var pretendents, kurš veic zinātnisko darbu attiecīgajās nozarēs, šo nozaru studenti, sertificēti lauksaimniecības konsultanti, kā arī lauksaimnieku, mežsaimnieku, zivsaimnieku biedrības vai nodibinājumi un to deleģētie pārstāvji.
Atbalstu piešķir 30 procentu apmērā no samaksātajiem izdevumiem par pasākuma apmeklējumu, bet individuālajiem pretendentiem – ne vairāk kā 400 latu apmērā. Savukārt grupas brauciens tiek atbalstīts ne vairāk kā 1000 latu apmērā. Lai pieteiktos šim atbalstam, līdz katra mēneša 1.datumam Lauku atbalsta dienesta reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē jāiesniedz iesniegums.

Citu datumu laikraksti

 • Kolektīvs ar mīļuma šarmu

  “Jaunannas” dejotāji spēj sadzīvot jebkuros apstākļos."Jaunannas" dejotāji spēj sadzīvot jebkuros apstākļos Draudzīgs un saticīgs. Šādiem vārdiem...

 • Tā sacīja jaunieši

  Kad es mācījos vidusskolā un arī pamatskolā, man bieži bija depresija – kad nezināju, kā rīkoties, kad likās – neviens nemīl un nevari atrast savu...

 • Pirms ej tālāk

  Pašnāvību mēģinājumi reizēm kļūst par tādu kā modes lietu.Pašnāvību mēģinājumi reizēm kļūst par tādu kā modes lietu Ikreiz, kad kāds pats aiziet no...

 • Pensijas diviem gadiem?

  Šobrīd norit parakstu vākšana par grozījumiem valsts pensiju likumā, kas sola pensionāriem gandrīz trīskāršot minimālās pensijas.Šobrīd norit...

 • Sporto dabā ar velosipēdu!

  Līdz 6.maijam aicinām 1. līdz 12.klases skolēnus sagatavot pašu izveidota tuvējās apkārtnes velomaršruta aprakstu, ietverot tajā informāciju un...

 • Maksāsim par gāzes vadu

  Daudzdzīvokļu namu apsaimniekotājs SIA „Alūksnes nami” informē, ka ar maiju to daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem, kurās ir sašķidrinātās gāzes apgādes...

 • Ar smaidu

  Avārija ar lidojošu zupas katlu Minsterē kāds 33 gadus vecs velobraucējs iekļuvis negadījumā – viņu ar vieglo automašīnu notriecis 79 gadus vecs...

 • Pirms sacensībām pēc miljarda

  Pagājušajā nedēļā vieglu humora dzirksti pasaulē šķīlis Krievijas laikraksts “Moskovskij korespondent”, publiskajā telpā palaižot pīli par Vladimira...

 • Trinot piena karotes

  Nedēļā, kad daļa sabiedrības atzīmēja pagājušā gadsimta lielkomunista Ļeņina dzimšanas dienu, bet vēl daļa turpināja gaidīt vienu no lielākajiem gada...