Aicina iedzīvotājus aktīvi iesaistīties sabiedriskajā apspriešanā

Apes novada pašvaldība aicina iedzīvotājus būt aktīviem un piedalīties gaidāmajā dabas aizsardzības plāna aizsargājamo ainavu apvidum „Veclaicene” sabiedriskajā apspriešanā, jo trešdaļa no Apes pagasta teritorijas ietilpst Veclaicenes ainavu apvidū.
Veclaicenes ainavu apvidum kopš pagājušā gada marta tiek izstrādāts individuālais dabas aizsardzības plāns. Apes pašvaldība aicina iedzīvotājus piedalīties plāna apspriešanā un rūpīgi izvērtēt plāna ietekmi uz saviem īpašumiem. Dabas aizsardzības plāns ir dokuments, kurā apkopo informāciju par īpaši aizsargājamo dabas teritoriju un sniedz priekšlikumus tās apsaimniekošanai un aizsardzībai, tostarp priekšlikumus funkcionālajam zonējumam un individuālajiem aizsardzības un izmantošanas noteikumiem.
Dabas aizsardzības plānu izstrādā vides konsultāciju uzņēmums SIA „Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”. Drīzumā paredzēta dabas aizsardzības plāna aizsargājamo ainavu apvidum „Veclaicene” sabiedriskā apspriešana. Tās laikā visiem interesentiem būs iespējams iepazīties ar plānu saturu un priekšlikumiem teritorijas apsaimniekošanai un aizsardzībai, kā arī sniegt savus komentārus. Būs pieejamas arī interaktīvās kartes. Aiga Tora, kas ir viena no dabas aizsardzības plāna izstrādātājām, informē, ka sabiedriskās apspriešanas sapulce plānota Veclaicenes tautas namā janvāra beigās vai februāra sākumā, bet par precīzu datumu informācija vēl sekos.
Informācija par sabiedriskās apspriešanas sanāksmēm un dabas aizsardzības plāna pieejamību būs atrodama Alūksnes novada un Apes novada pašvaldību mājaslapās, gan citos interneta resursos – Dabas aizsardzības pārvaldes mājaslapā, projekta „Integrētie plānojumi” mājaslapā un plāna izstrādātāju mājaslapā. Paziņojumi par sabiedrisko apspriešanu būs publicēti arī laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un laikrakstos „Alūksnes Ziņas” un „Malienas Ziņas”. Ja iedzīvotājiem ir kādi jautājumi, var sazināties ar dabas aizsardzības plāna izstrādātājiem pa tālruni 67242411 vai e-pastu: “[email protected]” (Lūcija Kursīte) vai “[email protected]” (Aiga Tora). ◆

Citu datumu laikraksti