Aicina kļūt par uzticības personām

Sabiedrības drošība ir svarīga ikvienam no mums. Pēc tā mēs katrs tiecamies. Veidi, kā to nodrošināt, ir dažādi. Pasaulē aizvien plašāk tiek izmantots “taisnīguma atjaunošanas” princips, kur būtiska ir sabiedrības iesaistīšana. Sabiedrība ir līdzatbildīga par drošību - likumpārkāpums nav viena indivīda problēma, tas attiecas uz mums visiem. Piedzīvotais kauns un vainas izjūta var veicināt izolēšanos no sabiedrības. Šajā rakstā - par taisnīguma atjaunošanas pieeju un brīvprātīgo darbu Valsts probācijas dienestā.
Taisnīguma atjaunošanā svarīgs ir noziegumā cietušais un viņa vajadzības. Taisnīguma atjaunošana ir mēģinājums pievērsties vainīgā vajadzībām un nozieguma patiesajiem cēloņiem. Noziegumā cieš visi - arī pats noziedznieks. Taisnīguma atjaunošanā tiek iesaistīti cietušie, likumpārkāpēji un sabiedrība, lai pievērstos nozieguma radītā kaitējuma novēršanai vai mazināšanai.
Bieži vien pēc izdarītā noziedzīgā nodarījuma likumpārkāpējs pats sevi izraida no sabiedrības - neregulāra skolas apmeklēšana, nedroša mājvieta vai tās trūkums, sarauta saikne ar ģimeni un draugiem, sabiedrības nicinājums. Svarīgas ir arī emocijas - piedzīvotais kauns un vainas izjūta, kas pazemina pašvērtējumu un var veicināt izolēšanos no sabiedrības. Uzņemoties atbildību un jūtoties vainīgam, kauna izjūta var izteikti pieaugt, un tas var veicināt izmaiņas vainīgā apziņā - likumpārkāpējam ir grūti veidot attiecības ar sabiedrību. Sarunā ar amatpersonu notiesātie ir teikuši: “Es kopš mazām dienām esmu bijis vainīgs pie dažādām nebūšanām gan mājas pagalmā, gan bērnudārzā, gan vēlāk arī skolā... Kāpēc man censties?” Jau tolaik mazo bērnu apkārtējā sabiedrība izraidīja - neuzklausīja, nosodīja un nepieņēma, kā rezultātā jau bērnībā cietušais bērns ir pieņēmis sevi kā vainīgo un turpina to darīt arī pieaugot. Iespējams, šī iekšējā sajūta ir veicinājusi noziedzīga nodarījuma izdarīšanu... Varbūt arī nav, taču ir skaidrs, ka aizvainojumi ir krājušies kopš bērnības.
Valsts probācijas dienesta Alūksnes teritoriālā struktūrvienība 2017.gadā strādāja ar 74 gadījumiem, kuros iesaistīti nepilngadīgie un jaunieši vecumā no 11-25 gadiem dažādu dienesta funkciju izpildē - uzraudzībā, piespiedu un sabiedriskajā darbā, izvērtēšanas ziņojumu sagatavošanā un izlīgumu organizēšanā.
Lai panāktu jaunieša vēlamo uzvedību, būtiska ir gan augsta kontrole, gan augsts atbalsta līmenis, kas ierobežo nevēlamu rīcību un nenoniecina pārkāpēja personību. Tādā veidā likumpārkāpējs tiek mudināts aktīvai un apdomīgai rīcībai. Valsts probācijas dienests resocializācijas sistēmas pilnveidošanas nolūkos ir ieviesis līdzgaitniecības praksi - atbalsts jauniem cilvēkiem vecumā no 14-25 gadiem, piemeklējot viņiem savas uzticības personas - brīvprātīgos līdzgaitniekus.
Līdzgaitniecība ir process, kurā brīvprātīgais ar savu iedrošinājumu un padomu sniedz atbalstu notiesātajam, palīdzot viņam iekļauties sabiedrībā. Iesaistīšanās dažādās aktivitātēs un reālu dzīves situāciju iepazīšana ļauj jauniešiem tām sagatavoties gan praktiski, gan psiholoģiski, līdz ar to mazinās atkārtota noziedzīga nodarījuma izdarīšanas risks.
Valsts probācijas dienests aicina interesentus, kuri vēlas uzzināt par brīvprātīgā darba iespējām Valsts probācijas dienestā un, iespējams, kļūt par brīvprātīgajiem līdzgaitniekiem Alūksnes un Apes novada jauniešiem, uz sarunu 26.martā pulksten 13.15 Valsts probācijas dienesta Alūksnes teritoriālajā struktūrvienībā, Alūksnē, Lielā Ezera ielā 6 (2.stāvā).  Pieteikties pa tālruni 64307206.

— Valsts probācijas dienesta Alūksnes teritoriālās struktūrvienības vadītāja Ilzīte Duļbinska

Citu datumu laikraksti

 • Mūža skaistie zelta graudi 5

  Mūža skaistie zelta graudi

  (Turpinās no 1.lappuses)Lūcija Sāgameža-Nāgele ir viena no tām alūksnietēm, kuras tālajā 1945.gadā Alūksnes vidusskolā (šobrīd Ernsta Glika Alūksnes...

 • Aicina uz salidojumu Vidagā

  D.Ozoliņa Apes vidusskolas izglītības programmu realizēšanas vietā Vidagā 15.jūnijā notiks salidojums, kas būs veltīts Sikšņu skolas 170 gadu...

 • Plāno veidot Apes muzeju apvienību

  Plāno veidot Apes muzeju apvienību

  Apes novadā ir iecere veidot Apes muzeju apvienību kā jaunu muzeju ar vienotu krājumu, bet dažādām eksponēšanas vietām pagastos. Jaunajā muzeju...

 • Sievišķība ir skaista! 7

  Sievišķība ir skaista!

  Atverot drēbju skapi, sievietes bieži vien saprot, ka nav ko uzģērbt. Tā jau ir sava veida klasika. Alūksniete Antra Reismane lieliski prot parādīt,...

 • Meistarklasē apgūst pavāru stiķus

  Meistarklasē apgūst pavāru stiķus

  Smiltenes tehnikuma Alsviķu teritoriālajā struktūrvienībā trešdien jaunajiem pavāriem norisinājās meistarklase, ko vadīja SIA “Pētersīlis” kafejnīcas...

 • Gaida pieteikumus vasaras nometnēm

  Alūksnes novada pašvaldības Izglītības pārvalde ir izsludinājusi Alūksnes novada bērnu un jauniešu vasaras nometņu projektu konkursu.Lai pretendētu...