Aicina novērst neprecizitātes pieteikumos

Zemkopības ministrija aicina ganāmpulku īpašniekus, kuri līdz 10.oktobrim iesnieguši pieteikumus uz papildu valsts tiešajiem maksājumiem par nokautajiem liellopiem, kā arī zīdītājgovīm, pārskatīt iesniegto informāciju un veikt precizējumus.

Zemkopības ministrija aicina ganāmpulku īpašniekus, kuri līdz 10.oktobrim iesnieguši pieteikumus uz papildu valsts tiešajiem maksājumiem par nokautajiem vai eksportētajiem liellopiem, kā arī zīdītājgovīm, pārskatīt iesniegto informāciju un veikt precizējumus.
Par kaušanas prēmijām un zīdītājgovīm gaļas ražošanas ganāmpulkos pieteikumi jāprecizē līdz 5.novembrim, bet jauktajos ganāmpulkos, pretendējot uz zīdītājgovju prēmiju, kļūdas var labot līdz 15.decembrim. Lai varētu saņemt maksājumus par nokautajiem vai eksportētajiem liellopiem, dzīvniekiem jābūt vecākiem par astoņiem mēnešiem, minimālajam turēšanas laikam - ne mazākam par diviem mēnešiem. Liellopiem jābūt kautiem Pārtikas un veterinārā dienesta uzraudzībā esošā kautuvē, visai informācijai jābūt iesniegtai Valsts Ciltsdarba informācijas datu apstrādes centrā (VCIDAC).
Pretendējot uz maksājumiem par zīdītājgovīm, ganāmpulka īpašnieks var saņemt maksājumus par tām govīm, kuras neslauc piena ieguvei. Tām līdz šā gada 1.oktobrim ir jābūt deklarētām kā zīdītājgovīm. Ganāmpulkos, kuros veic gaļas šķirņu liellopu pārraudzību, īpaša zīdītājgovju deklarācija nav nepieciešama. Maksājumus iespējams saņemt arī par tām zīdītājgovīm, kas atnesušās pēc šā gada 1.janvāra. Tām jāatrodas ganāmpulkā vismaz sešus mēnešus pēc iesnieguma nodošanas Lauku atbalsta dienesta (LAD) reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē.
Atbalstu nesaņems zemnieki, kuru pieteikumos LAD uzrādītie dati nesakritīs ar VCIDAC datu bāzē reģistrētajiem. Šāda kļūda konstatēta daudzos pieteikumos. Biežāk pieļautās kļūdas un nesakritības: dzīvnieki nav apzīmēti normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, dzīvnieku pārvietošanas deklarācijā ir norādīts nepareizs nokautā dzīvnieka identitātes numurs, no kautuves laikā nav saņemts dzīvnieka pārvietošanas deklarācijas oriģināls.

Citu datumu laikraksti