Aicina palielināt algas bibliotekāriem

Kultūras ministre Helēna Demakova iesaka pašvaldību vadītājiem palielināt bibliotekāru algas.

Kultūras ministre Helēna Demakova iesaka pašvaldību vadītājiem palielināt bibliotekāru algas.
"Ne tikai bibliotekāriem ir zemas algas. Arī muzeju darbiniekiem, tautas namu vadītājiem algas ir mazas. Šie radošie cilvēki, kas nestrādā uz pilnu slodzi, kā minimumu saņem astoņdesmit latus," laikrakstam stāsta valsts galvenā kultūras inspektore Alūksnes rajonā Astrīda Bētere.
Viņa spriež, ka bibliotekāru darba apjoms ir pieckārtīgi palielinājies, tikai samaksa nav mainījusies. "Šodien bibliotēkā vairs nevar strādāt cilvēks, pie kura var tikai apmainīt grāmatas. Bibliotekāram ir jāapgūst jaunās tehnoloģijas, līdz ar kurām ienāk arī jaunas zināšanas, tāpēc jāpalielina arī algas. Bibliotēka ir kultūras iestāde, bet tā ir mūžizglītība, un to aizmirst," skaidro A.Bētere. Viņa uzskata, ka cilvēki ir saraduši ar mazajām algām, viņiem nav arī izvēles.
A.Bētere bilst, ka nedrīkst par vienīgo finansētāju uzskatīt tikai pašvaldības. "Saprotu, ka bibliotekāram ir grūti atrast laiku, lai rakstītu projektus un piesaistītu finansējumu. Projekta rakstīšana ir māksla, par kuru vajadzētu iegūt papildu finansējumu, ja bibliotekārs tajā iegulda savas zināšanas un radošo darbu," norāda A.Bētere. Viņa atklāj, ka ar Kultūrkapitāla fonda atbalstu bibliotēkas veido Bērnu žūrijas darbu un iegūst bērnu grāmatas, taču no otras puses - uzliek sev papildu darbu, rīkojot pasākumus rajonā un rosinot bērnus darboties. "Ja bibliotēkas mēģinātu pielīdzināt izglītības iestādēm, tad situācija varbūt mainītos," saka viņa.
Vērtējot pašdarbības kolektīvu vadītāju atalgojumu, pilsētā šī problēma zināmā mērā ir atrisināta. "Viņiem nav tās lielākās algas, salīdzinot ar valsti, taču krietni lielākas nekā kolektīvu vadītājiem laukos. Visā kultūras jomā finansējums neatbilst darbam, kas ir jāiegulda," saka viņa. Citādāk ir ar mākslas un mūzikas skolām, tām ir valsts finansējums, pašvaldības saņem dotāciju skolotāju algām.
Tautas namiem, kuros nodarbojas ar amatiermākslu, pašvaldības atvēl līdzekļus tik, cik tās spēj. Rajonā kultūras iestādēm vislielākais pašvaldības finansējums šogad atvēlēts Virešu pagastam (4,7 procenti), bet vismazākais - Gaujienas pagastam (0,93 procenti), Alūksnes pilsētā tas ir 1,65 procenti.

Citu datumu laikraksti