Aicina pretendēt uz subsīdijām

Turpinājums. 3) veic 1. un 2.punktā minētās produkcijas pirmās pakāpes apstrādi.

Sākums 11.februāra laikrakstā
3) veic 1. un 2.punktā minētās produkcijas pirmās pakāpes apstrādi (augu un dzīvnieku valsts sākotnējās produkcijas sagatavošana līdz realizācijai nepieciešamām kvalitātes prasībām, nemainot mehānisko struktūru un ķīmiskās īpašības);
4) sniedz pakalpojumus zemes apstrādē, sēšanā, stādīšanā, sējumu un stādījumu kopšanā, ražas novākšanā, meliorācijas sistēmu uzturēšanā, lauksaimniecības tehnikas remontā un apkopē;
5) sniedz ciltsdarba pakalpojumus, kas saistīti ar lauksaimniecības dzīvnieku pārraudzību un mākslīgo apsēklošanu;
6) 2002.gadā no 1. līdz 5. apakšpunktā nosauktiem uzņēmējdarbības veidiem ienākumi ir vismaz 60 procenti no visu ieņēmumu kopapjoma;
7) kurās vismaz 51 procents no pamatkapitāla pieder Latvijas Republikai vai Latvijas Republikas pilsoņiem (šis nosacījums neattiecas uz zemnieku saimniecībām un individuālo uzņēmumu īpašniekiem).
Izlietoto līdzekļu summu, no kuras aprēķina subsīdijas, nosaka pēc iegādi apliecinošos dokumentos uzrādītās tehnikas sākotnējās cenas, neieskaitot PVN. Transporta izdevumus iekļauj subsīdiju aprēķinos.
Subsīdijas aprēķina 25 procentu apmērā no šajā nolikumā noteiktajos pasākumos izlietoto līdzekļu summas, bet kopējais subsīdiju apjoms šajā nolikumā 2003.gadā vienam pretendentam nevar pārsniegt 10 000 latu.
Iegādājoties datortehniku, subsīdiju apjoms nevar pārsniegt 350 latus, kuri ir ieskaitāmi šī nolikuma minētajā kopapjomā.
Subsīdiju procentuālo apjomu palielina par pieciem procentiem, ja:
1) pretendents ir vecumā no 18 līdz 35 gadiem (ieskaitot);
2) ja pretendenta īpašumā vai lietošanā esošā lauksaimniecībā izmantojamās zemes vidējā kadastrālā vērtība ir līdz 110 Ls/ha (ieskaitot) - to apstiprina ar vietējās pašvaldības izdotu izziņu.
Subsīdijas tiek izmaksātas, ja:
1) iegādājamā tehnika nav ražota Eiropas Savienības dalībvalstīs un kandidātvalstīs (izņemot Latviju). Šis nosacījums neattiecas uz tehniku, kuras uzstādītas siltumnīcu platībās pilsētas teritorijā, cukurbiešu specializēto audzēšanas un ražas novākšanas tehniku, un krūmgriežiem;
2) Eiropas Savienības dalībvalstīs un kandidātvalstīs ražotās tehnikas vērtība nav lielāka par 5000 EUR (pēc Latvijas Bankas valūtas maiņas kursa pieteikuma iesniegšanas dienā);
3) tehnika tiek iegādāta no reģistrētiem uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām);
4) tehniku nomā ar pirkuma tiesībām (līzings) no Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrētiem uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām), kuru statūtos ir paredzēta līzinga pakalpojumu sniegšana;
5) tehniku nomā ar izpirkuma tiesībām (līzinga kreditēšana) no kredītiestādēm, kuru darbību regulē Kredītiestāžu likums;
6) vienas iegādātās tehnikas vienības vai tās komplekta cena nav mazāka par 350 latiem (bez PVN).
Subsīdijas nemaksā
Subsīdijas netiek maksātas:
1) mežu izstrādes un mežu kopšanas tehnikas iegādei;
2) kokapstrādes iekārtu iegādei;
3) vieglo automašīnu, mikroautobusu un autobusu iegādei;
4) kravas automašīnu (izņemot pašizgāzēju, pašizgāzēju piekabju iegādei);
5) biroju tehnikas iegādei (izņemot datortehniku).
Pieteikumu subsīdiju pretendents iesniedz par 2003.gadā veiktajiem darījumiem. Pieteikumu iesniegšanas termiņš - no 2003.gada 1.februāra līdz 2003.gada 1.aprīlim.
Pieteikumam pievieno šādus dokumentus:
1) iegādātās tehnikas tehniskās pases kopiju, ja tāda tiek izdota, vai citus apliecinošus dokumentus, kas pierāda, ka iegādātā tehnika ir jauna;
2) nomas pirkuma (finanšu līzinga) līguma kopiju;
3) tehnikas izplatītāja izsniegtu atbilstības novērtēšanas institūcijas izziņas kopiju par iegādātās tehnikas atbilstību šīm nolikumam (izņemot datortehnikai).
4) nodokļu maksātaja reģistrācijas apliecības kopiju;
5) izziņu no VID ka nav nodokļu parādu;
Publicējam sarakstu ar uzskaitījumu par subsidējamās tehnikas (tehnoloģisko iekārtu) subsidēšanu:
1. Augsnes apstrādes tehnika.
2. Mēslošanas tehnika.
3. Sēšanas un stādīšanas tehnika.
4. Sējumu un stādījumu kopšanas, augu ķīmiskās aizsardzības un laistīšanas tehnika.
5. Zāles lopbarības sagatavošanas tehnika.
6. Speciālā linu ražošanas tehnika.
7. Ražas novākšanas tehnika.
8. Ražas pirmās pakāpes apstrādes, kaltēšanas un vēdināšanas tehnika.
9. Slaukšanas un piena dzesēšanas iekārtas.
10. Barības sagatavošanas un izdalīšanas iekārtas.
11. Kūtsmēslu izvākšanas iekārtas.
12. Iekārtas fermu mazgāšanai un dezinfekcijai.
13. Fermu mikroklimata un ventilācijas iekārtas.
14. Barības sagatavošanas un transportēšanas tehnika.
15. Kūtsmēslu utilizācijas iekārtas un to aprīkojums (režģu grīdas mēslu utilizācijai).
16. Kraušanas un transportēšanas tehnika (tai skaitā universālā).
17. Krūmgrieži.
18. Lauksaimniecības produktu ražošanai un pirmās pakāpes pārstrādei nepieciešamā tehnoloģiskā iekārta un aprīkojums.
19. Traktortehnika.
20. Iekšdedzes elektriskās enerģijas ģeneratori.
21. Svari un aprīkojums dzīvnieku svēršanai.
Sākusies arī pieteikumu pieņemšana meliorācijas sistēmu sakārtošanai, skābo augšņu kaļķošanai un augšņu agroķīmiskai izpētei.
Uz subsīdijām var pretendēt personas kuras:
* nodarbojas ar lauksaimniecības produkcijas ražošanu un kuras īpašumā vai lietošanā ir lauksaimniecībā izmantojamā zeme;
* uztur meliorācijas sistēmas atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
* kooperatīva (kopdarbības) sabiedrība, kuras statūtos noteiktie darbības mērķi un uzdevumi atbilst šā nolikuma atbalstāmo pasākumu realizēšanai un kuru lauksaimniecības izmantojamās zemes īpašnieki vai lietotāji ir pilnvarojuši šos pasākumus veikt.
Subsīdiju apjoms - 75 procenti, ja saimniecības zemes vidējā kadastrālā vērtība ir līdz 115 Ls/ha, 70 procenti - ja saimniecības zemes vidējā kadastrālā vērtība lielāka par 115 Ls/ha.
Pieteikumus uz minētajām subsīdījām pieņem katru darbdienu no pulksten 9.30 līdz 17.00 Alūksnē, Rūpniecības ielā 7a (telefoni 22904, 21036, 22792).
Visi tie subsīdiju pretendenti, kuriem nav pirmā līmeņa lauksaimnieciskās izglītības, var pieteikties uz lekcijām pa telefonu 4307012 līdz 24.februārim.

Citu datumu laikraksti

 • Dabas kļūda

  Nupat vēl pirms dažām dienām dzīve Artim likās tik vienkārša un labi nokārtota.Nupat vēl pirms dažām dienām dzīve Artim likās tik vienkārša un labi...

 • Par vai pret?

  Es tāpat kā vairums cilvēku, protams, negribu karu. Negribu, lai karā iesaistītos mēs, lai karotu citi. Tas ir cilvēcīgi, un tādas izjūtas visticamāk...

 • Var patikt vai nepatikt, bet otru tādu nav

  Šo mākslinieku talanta dzirksts katra par sevi Latvijā ir oriģināla, tomēr neatkārtojams ir tieši viņu tandēms, kad publikas priekšā divi Māri stājas...

 • Aicina pretendēt uz subsīdijām

  Pagājušajā gadā subsīdijas lauksaimniecībā rajona lauksaimnieki saņēma gandrīz 390 tukstošu latu apmērā (ieskaitot subsīdijas par agroklimatisko...

 • Kā atrast draugu internetā

  Šonedēļ žurnālā "Ieva": intervija ar Oļģertu Šalkoni, kurš stāsta, kā iemīlējies Elzā Radziņā.Šonedēļ žurnālā "Ieva": * intervija ar Oļģertu Šalkoni,...

 • Jānim Naglim - jauns bizness

  Tikai žurnālā "Privātā Dzīve" šonedēļ lasiet: Ainars Eisaks pēc cietuma apmeklē skaistumkopšanas salonu.Tikai žurnālā "Privātā Dzīve" šonedēļ...