Aicinām valdību apdomāties!

Daudzi Alūksnes rajona iedzīvotāji ir satraukti par to, ka iedzīvotāju maksājumi par siltumenerģiju ar 2005.gada 1.janvāri tiks aplikti ar pievienotās vērtības nodokli 18 procentu apmērā.

Daudzi Alūksnes rajona iedzīvotāji ir satraukti par to, ka iedzīvotāju maksājumi par siltumenerģiju ar 2005.gada 1.janvāri tiks aplikti ar pievienotās vērtības nodokli 18 procentu apmērā, jo šādas rīcības rezultātā ievērojami palielināsies maksa par apkuri.
Uztraukums par gaidāmo apkures sadārdzinājumu ir vērojams visā Latvijā, tāpēc 14.oktobrī Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) ir nosūtījusi priekšlikumu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komitejas priekšsēdētājam Gundaram Bērziņam un finanšu ministram Oskaram Spurdziņam, ierosinot sarunās ar Eiropas Savienību (ES) vienoties par iedzīvotāju maksājumu par siltumenerģiju neaplikšanu ar pievienotās vērtības nodokli (PVN) vai aplikšanu ar zemāku - deviņu procentu likmi.
"Lai neveicinātu iedzīvotāju negatīvu nostāju pret Latvijas dalību Eiropas Savienībā un nepaaugstinātu sociālo spriedzi, kompetentajām valsts institūcijām un to amatpersonām sarunās ar Eiropas Savienību jāvienojas par iedzīvotāju maksājumu par siltumenerģiju neaplikšanu ar pievienotās vērtības nodokli vai aplikšanu ar deviņu procentu likmi," teikts LPS vēstulē.
Ierosināts līdz vienošanās panākšanai izdarīt grozījumus likumā "Par pievienotās vērtības nodokli" nosakot, ka PVN maksātāji nodokli iemaksā valsts budžetā un pašvaldību speciālajos budžetos.
"Pašvaldību speciālajos budžetos iemaksājamā nodokļa daļa tiek noteikta atbilstoši saņemto iedzīvotāju maksājumu par siltumenerģiju īpatsvaram kopējos ieņēmumos.
Pašvaldības saņemtos pievienotās vērtības nodokļa ieņēmumus drīkst izlietot tikai sociālajai palīdzībai iedzīvotājiem siltumenerģijas sadārdzinājuma daļējai kompensācijai," uzsvērts LPS vēstulē.

Citu datumu laikraksti